Dit ansvar

Det er dig som ejer, der skal sørge for vedligeholdelse og reparation af din tank.

Der er altså dit ansvar, at bundfældningstanken er funktionsdygtig.

Hvis der konstateres fejl og mangler på tanken, er det din pligt straks at få fejlene udbedret.

Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Adgangsforhold, når tanken skal tømmes:

 • Adgangsvejen skal være fri for beplantninger, der vokser ind over vejen
 • Der må højst være 50 meter fra adgangsvej til bundfældningstanken
 • Hvis ejendommen ikke er beliggende ved en offentlig vej, skal der være mulighed for, at slamsugeren kan vende ved ejendommen
 • Private veje skal være farbare
 • Hegn og porte skal være åbne, og løse hunde holdes på afstand
 • Entreprenøren, der tømmer bundfældningstanken, skal have adgang til dækslet
 • Pladsen omkring tanken skal holdes i ryddelig stand, så tømningen kan foregå uden hindringer
 • Betondæksler skal være gravet helt frit, så det ikke er nødvendigt at bruge graveredskaber, for at åbne dækslet ved tømning
 • Tankdæksler skal være synlige, og være i eller over terrænhøjde
 • Dæksler skal være let aftagelige, og må maksimalt veje 50 kg
 • Tanken skal være tæt for ind- og udsivning, og i funktionsdygtig stand
 • T-rør og nødvendige skillerum skal være i orden

Er forholdene ikke i orden vil du blive opkrævet for en forgæves kørsel.
 

Tømningsordningen

Se mere om tømningsordningen på Assens Kommunes hjemmeside

Vidste du...

Du kan få besked via sms eller e-mail, når din tank skal tømmes.

Hvornår tømmes tanken?

Her kan du se hvornår din tank sidst er tømt, og hvornår den tømmmes igen

Priser

Hvad koster vand, spildevand og affald?