Spildevand

Spildevandet skal behandles inden det bliver udledt i vandløb og i havet.

Dette sker for at beskytte naturen.

Det er muligt at rense spildevand til enhver kvalitet - også så det kan bruges som drikkevand. Rensningsprocesserne indrettes efter spildevandets sammensætning og de afløbskrav, som miljømyndigheden har fastsat for det pågældende sted.

Det er Assens Kommunes opgave at sikre, at afledningen af spildevand fra beboelser og virksomheder kan ske under hensyn til det omgivende miljø.

Assens Forsyning driver det offentlige kloaknet, der findes i kommunens byer og større bymæssige bebyggelser, samt i alt 8 renseanlæg, der renser spildevandet fra kloaknettet, inden vandet ledes til vandløb/Lillebælt.

Renseanlæg

Renseanlægene er placeret i Assens, Gummerup, Holmehave, Aarup, Tommerup St., Vissenbjerg, Aa, og Haarby.

De ansatte i spildevandsafdelingenen udfører opgaver som drift og tilsyn, reparation og renovering, egenkontrol, kloak-tv-kontrol m.m.
Her ud over er der ansat driftleder, og ingeniører til ledelse og projektering.

Ejendomme, der ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal på anden måde sørge for, at spildevandet fra ejendommen håndteres så der ikke sker en uønsket belastning af miljøet.
Dette indebærer typisk udskilning af bundfældelige stoffer med efterfølgende rensning af spildevandet.
Disse ejendomme hører ikke under Assens Forsyning, men refererer kun til Assens Kommune.

Hele processen med at rense spildevandet er en kompleks, men spændende proces, hvor både biologi og kemi bliver brugt flittigt.

Vagttelefoner

Har du udenfor normal åbningstid brug for at kontakte os om akutte problemer vedrørende spildevand eller drikkevand (Assens Vandværk A/S), kan du ringe til vores vagttelefoner.

Bemærk: Assens Vandværk leverer vand til Assens by og omegn. 
Se hvilket vandværk du modtager vand fra her.
 

Assens Spildevand A/S
Tlf. 2034 9598

Assens Vandværk A/S
Tlf. 2486 2020

 

Priser

Hvad koster vand, spildevand og affald?

Spildevandsplan 2018-2027

Kommunen har udarbejdet en plan for hvordan spildevandet skal håndteres for fremtiden.

Klimatilpasning