Erhverv

Tilbud og muligheder for det lokale erhvervsliv

Hos Assens Forsyning A/S arbejder vi for at gøre det nemt og attraktivt at drive virksomhed i Assens Kommune. Det gør vi inden for alle forsyningsområder, hvor vi tilbyder forskellige services:

Leverandør til Assens Forsyning A/S

Assens Forsyning A/S inviterer i samarbejde med Assens Kommune en gang årligt (typisk i foråret) alle interesserede virksomheder til informationsmøde om planlagte udbud, licitationer og indkøb.

På mødet er der mulighed for at høre om kommende projekter og anlægsopgaver, hvor der som virksomhed er mulighed for at give tilbud.

Hovedparten af de opgaver og projekter, Assens Forsyning A/S udbyder sker i henhold til EU’s udbudsregler, hvilket kræver, at man som leverandør følger nogle specifikke krav og regler. På mødet er der derfor også mulighed for at få råd og vejledning om at give tilbud på offentlige opgaver og entrepriser.

Mødet finder typisk sted på Assens Rådhus og annonceres i de lokale medier.

Elektroniske fakturaer

Assens Forsyning modtager kun elektroniske fakturaer. Når du sender en faktura til os, skal du derfor bruge et EAN-nummer på den afdeling, som har bestilt varen/ydelsen.

Det er meget vigtigt, at du i fakturaadressen noterer det korrekte selskab - for eksempel hvis det er til Assens Affald og Genbrug A/S - IKKE Assens Forsyning A/S.

Hvis det ikke er det korrekte selskab, der er noteret på fakturaen, kan vi ikke betale den, og vi bliver derfor nødt til at bede dig om at fremsende en ny faktura.

Vi vil også gerne bede dig om at sætte en reference på, så vi ved, hvem der skal behandle fakturaen.

Ny ordning fra 1. jan. 2023

Vi scanner nummerpladen på CVR-registrerede biler

Trappemodellen

Virksomheder med stort vandforbrug
kan få rabat

Før du graver

Skal du grave, er det vigtigt at undersøge, om der ligger noget i jorden