Din kloak

Kloaksystemer omfatter regn- og spildevandsledninger samt stikledninger til de enkelte ejendomme.

Ansvaret for kloakforsyningen i Assens Kommune ligger hos Assens Forsyning.

Assens Forsyning ejer hovedkloaksystemet, og har ansvaret for at vedligeholde det. Assens Forsyning har også ansvaret for stikledningen frem til skel.

Ledningerne fra dit hus og ud til skellet er dine, og det er dermed også dit ansvar at holde kloaksystemet i orden, ligesom det er dit ansvar at få spulet og repareret kloakledningerne, når der opstår fejl. Det ikke er nogen god ide at spule forebyggende, da dette kan skade kloakken.

Det er Assens Forsynings opgave at sørge for en effektiv og velfungerende afledning af spildevand fra dit hus.
Forsyningens ansvar gælder fra stueplan-/terræn. Det er dit ansvar at sørge for afledning af spildevand fra kælderen.

Fællesprivate spildevandsanlæg

Der kan være områder, hvor der er et fællesprivat spildevandsanlæg. Det er typisk i områder med tæt/lav bebyggelse, andelsboliger eller lign.

Hvad kan du gøre for din kloak?

Eget kloaksystem

  • Rens gulvafløb og vandlåse. Tjek om der er vand i disse for at undgå lugt
  • Sørg for at dæksler ligger ordentligt på, så jord og sten ikke kommer ned i kloakken
  • Rødder fra træer og buske kan vokse ned i kloakken og stoppe ledningerne
  • Ved problemer: Tjek gerne om det er din egen kloak, der har fejl, inden du kontakter Assens Forsyning

Husstandspumper

  • Kom ikke vatpinde, bind, karklude, vådservietter, engangsvaskeklude eller andre fremmedlegemer i kloakken
  • For meget fedt kan også skabe problemer
  • Ved problemer: Tjek gerne om det er din egen kloak, der har fejl, inden du kontakter Assens Forsyning

Minirenseanlæg

  • Det er vigtigt at være opmærksom på ikke at tilføre kemikalier til et minirenseanlæg. Kom ikke malingprodukter, sprøjtegifte, olier eller kemikalier i toiletter - og dermed i minirenseanlægget
  • Kommer der kemikalier i et minirenseanlæg kan det dræbe bakterierne, og dermed ødelægge renseevnen, hvorved anlægget bliver ulovligt
  • Hvis biologien går i stå pga., at der er kommet kemikalier i renseanlægget, kan det være nødvendigt at tømme hele renseanlægget (både septiktank og renseanlæg), og genfylde det med vand, hvilket sker for brugers egen regning

Se hvor din kloak er beliggende

Hvis du ikke ved, hvor kloakkerne på din grund ligger kan du kigge i det elektroniske byggesagsarkiv

Vandspild

Løbende toiletter, skjulte rørskader og utætheder i vandinstallationer kan blive meget dyrt. 

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os

3 ting i dit lokum

Dit toilet er ikke en skraldespand – og er kun beregnet til det, du først har spist eller drukket og til toiletpapir.