Affaldsløsninger i Assens indre by

Der skal etableres syv genbrugsøer og de vil hver især bestå af tre nedgravede affaldscontainere:

  • en til blød plast, papir og pap
  • en til hård plast, glas og metal
  • en som ekstra kapacitet, hvis det viser sig at der er behov for det, eller evt. til dagrenovation

Opdeling og sortering bliver den samme som vores todelte genbrugsbeholder.

Genbrugsøerne bliver etableret senest i 2021. De husstande, der skal benytte genbrugsøerne, er informeret i september 2016. De berørte husstande skal bruge genbrugsøerne efterhånden som de etableres.

De nedgravede affaldscontainere vil være dæmpet indvendigt, sådan at der ikke vil være unødig støj, når der kastes affald ned i dem. Der vil selvfølgelig være støj ved tømning af containerne, men en tømning tager højst ti minutter.

Der bliver taget hånd om borgere, der har specielle udfordringer og som er visiteret i Assens Kommune.

Kort over nedgravede løsninger i Assens

Sækkeordning

Byhuse i Assens indre by, hvor det er nødvendigt at skulle trække en renovationsbeholder ind igennem huset, for at sætte beholder ud til tømning, eller man er nødt til at lade beholder stå ude på fortov hele tiden, kan få sækkerodning til både dagrenovation og genbrug.

Ved årsskiftet leveres sække og labels til alle adresser, der er tilmeldt sækkeordning:

  • Sorte plastiksække til dagrenovation afhentes af Meldgaard Miljø
  • Klare plastriksække til glas/metal/hård plast afhentes af Assens Forsyning A/S
  • Papirsække til papir/pap/plastfolie afhentes af Assens Forsyning A/S

 

Hvilke ejendomme skal benytte ordningen

Vejnavn                          Berørte husnumre
Adelgade 2 - 37
Badstuestræde 1 - 8
Baronvej 1 - 23
Bellevue 2 - 8
Damgade 1 - 40
Kattesundet 1
Kildebakken 1
Kindhestegade 1 - 17
Kirkegyden 1 - 2
Korsgade 1 - 22
Ladegårdsgade 1 - 78
Lille Kirkestræde 2 - 4
Møllevænget 1 - 3
Ny Adelgade 1 - 93
Nygade 1 - 23
Nørregade 1 - 90A
Provstigade 1 - 10
Ramsherred 1 - 76
Reberbanen 1 - 2
St. Kirkestræde 2 - 17
Willemoesgade 1 - 7
Østergade 1 - 124
   

Kravspecifikation

Hvilke krav stilles i forbindelse med etablering af nedgravede affaldsløsninger?