Sortering i Sommerhus

Sommerhus med fuld fællesløsning

I nogle sommerhusområder skal alt affald afleveres ved fællesbeholdere. Det betyder, at man ikke længere har egen beholder ved sommerhuset.
Læs udsendt orientering om dit sommerhus i din digitale postkasse.

Hører du under denne løsning, skal du fra 22. maj 2023 aflevere dit sorterede husholdningsaffald ved en fællesstation i nærheden af sommerhuset.

Assens Kommunes Byråd vedtog den 29. november 2023, at sommerhusområder omfattet af ordningen med affaldsøer, fra 1. januar kan tilkøbe egen mad- og restaffaldsbeholder.

Ved fællesstationen kan du aflevere:

 • Restaffald
 • Madaffald
 • Pap/Papir
 • Metal/Glas
 • Plast/Mad- og Drikkekartoner
Billede - Affaldsø

Ved de fleste sommerhuse skal det sorterede affald afleveres ved en fællesløsning som denne

Køkkenspand til sommerhuset
I april 2023 blev udleveret informationsmateriale om den nye sortering med vejledning på dansk, engelsk og tysk. Samtidig fik du udleveret poser til madaffald og en køkkenspand, til sortering af madaffald. I samme omgang blev din beholder til dagrenovation (restaffald) hjemtaget.

Med køkkenspanden og de grønne poser til madaffald bliver det lettere for både dig selv og dine gæster at sortere madaffald fra. Spanden kan også bruges, når du skal aflevere madaffaldet ved fællesstationen.

Mangler du grønne poser til madaffald, kan de afhentes i administrationen, Forsyningsparken 2, Assens.

Sommerhus med egen beholder og fællesløsning

I andre sommerhusområder vil du have egen beholder til rest- og madaffald, mens genbrugsbeholderen er erstattet med fællesløsning. Læs udsendt orientering om dit sommerhus i din digitale postkasse.

Hører du under denne ordning, blev din tidligere dagrenovationsbeholder i april 2023 udskiftet med en ny 2-delt beholder, med kammer til hhv. Rest og Madaffald

Dit sorterede genanvendelige husholdningsaffald skal du aflevere ved den nærliggende fællesstation:

 • Pap/Papir
 • Metal/Glas
 • Plast/Mad- og Drikkekartoner

Du har mulighed for tilkøb af:

 • Helårstømning - tømning hver 14. dag af rest- og madaffald.
 • Sommerhustømning - ugetømning af rest- og madaffald i juni, juli og august

Sommerhus uden for sommerhusområde

Ligger dit sommerhus uden for de etablerede sommerhusområder, vil løsningen som udgangspunkt ligne den for Villa og lejligheder.

I foråret 2023 er der blevet leveret en ekstra beholder. Den nye beholder er til Rest- og Madaffald. De eksisterende beholdere skal du bruge til andre fraktioner end tidligere.

Du har mulighed for tilkøb af:

 • Helårstømning - tømning hver 14. dag af rest- og madaffald og hver 4. uge for sorteringsbeholderne
 • Sommerhustømning - ugetømning af rest- og madaffald i juni, juli og august

Læs mere om Sortering for Villa og lejlighed

Gør plads til alle beholdere

Har din bolig egne affaldsbeholdere, skal du sikre at der er plads til alle beholderne, inkl. den nye til Mad- og Restaffald.

De fleste vil som udgangspunkt have 3 stk. 240 L beholdere. Står beholderne samlet, skal pladsen være mindst 220 cm i bredden. Det er vigtigt, at der er mindst 10 cm mellemrum mellem beholderne, af hensyn til renovatørernes arbejdsmiljø.

 

Sorteringsguide

Er du i tvivl om hvordan du sorterer dit affald?
I sorteringsguiden kan du søge oplysninger om flere affaldstyper.

Sorteringsguiden på hjemmesiden er nu opdateret med de nye fraktioner.

Vores app er under "ombygning", hvorfor sorteringsguiden her IKKE er opdateret. Der vil komme en ny udgave i nær fremtid.
I vores nye app vil man bla. kunne finde tømmekalender og se sagshistorik.

Ofte stillede spørgsmål

Få svar på de mest stillede spørgsmål om den nye affaldssortering.