Affald

Assens Forsyning A/S står for, at borgerne i Assens Kommune kan bortskaffe deres affaldet på en miljømæssig forsvarlig måde

Assens Forsyning A/S står for indsamlingen af de genanvendelige fraktioner og restaffald samt driften af Assens kommunes genbrugspladser. Det sikrer de bedst mulige rammer for udnyttelsen af det affald, der kommer fra de private husstande, offentlige og private institutioner og fra virksomheder i kommunen.

Affald er, og består af, naturens ressourcer. Derfor gør vi en stor indsats for, at affaldet bliver udnyttet bedst muligt.

Assens Forsyning A/S ejer affaldsbeholderne, der står ved din ejendom. Almindelig slitage og defekter, som opstår ved tømning, tager vi os af.

Du er ansvarlig for affaldsbeholderne, stående ved din ejendom. Bliver beholderne udsat for hærværk, tyveri, brand eller lignende, skal du betale for en ny(e) beholder(e).

Ordninger

Her ses de forskellige affaldsordninger, vi har hos Assens Forsyning A/S:
 

Genbrugspladser

Hvad kan du aflevere på genbrugspladsen?