Affald

Assens Forsyning A/S har ansvaret for, at borgerne i Assens Kommune får bortskaffet affaldet på en miljømæssig forsvarlig måde

Assens Forsyning A/S står for indsamlingen af dagrenovation samt driften af kommunens genbrugspladser. Det sikrer de bedst tænkelige rammer for udnyttelsen af det affald, der kommer fra private husstande, fra offentlige og private institutioner og fra virksomheder i kommunen.

Affald er naturens ressource. Derfor gør vi en stor indsats for, at affaldet udnyttes bedst muligt.

Assens Forsyning A/S ejer de affaldsbeholdere, der står ved din ejendom. Almindelig slitage og defekter, som opstår ved tømning, dækker vi.

Derudover er du ansvarlig for affaldsbeholderne, mens de står ved din ejendom. Hvis beholderne er udsat for hærværk, tyveri, brand eller lignende, skal du betale for en ny beholder.

Genbrugspladser

Hvad kan du aflevere på genbrugspladsen?