Brugsaftaler

Ved klimatilpasning kan Assens Forsyning A/S inden for lovens rammer kun afholde udgifter, som vedrører den tekniske del af anlægget. Hvis der i forbindelse med etableringen af en regnvandssø eller lignende anlægges rekreative arealer og faciliteter som eksempelvis blåpladser, stier, borde/bænke, shelters, boldbaner, beplantning m.v., skal finansieringen ske via Assens Kommune eller ved, at lokalråd, beboerforeninger m.fl. søger fonde, sponsorer eller på anden måde bidrager til at afholde udgifterne. 

I den slags situationer skal der endvidere indgås en brugsaftale mellem Assens Forsyning A/S og den pågældende part, som offentliggøres på selskabets hjemmeside. Det skal der i henhold til Omkostningsbekendtgørelsens § 6, stk. 2.

Herunder kan du se, hvilke aftaler, der aktuelt er indgået:

 

Hund foran Regnvandssøerne ved Tallerup i Tommerup Stationsby
Regnvandssøerne ved Tallerup. Foto: Assens Forsyning A/S.