Vandspild

Løbende toiletter, skjulte rørskader og utætheder i vandinstallationer kan blive meget dyrt.
Du bør derfor holde øje med dit vandforbrug ved at aflæse din vandmåler hver måned.

Luk for vandet ved hovedhanen, når huset forlades i en længere periode.
I vinterperioden åbnes vandhanerne for at tømme rørinstallationerne. Derved undgås frostsprængninger - og stort ekstraforbrug.

Refusion for vandspild

Udgangspunktet for afregning af vandafledningsbidrag er, at forbruget opgøres i henhold til det forbrug, der er aflæst på vandmåleren.
 
Har du haft et unormalt stort vandforbrug som følge af vandspild, kan du muligvis få refunderet vandafledningsbidraget for en del af det spildte vand. 
 
Bemærk at du kun kan få refusion for et brud på skjulte installationer. Det vil sige, at du ikke kan få refusion for for eksempel et løbende toilet, en frostsprængt udendørshane eller skade i en målerbrønd.
 
Eksempel på skjulte installationer:
 
  • Rør under gulve under adgangen
  • Rør indmuret i gulve og vægge
  • Rør i jord mellem bygninger
Ved brud på skjulte installationer finder eftergivelsen kun sted for forbrugt vand udover normalforbruget tillagt 25 m3.

Normalforbruget beregnes som et gennemsnit af de tre foregående år.

Sådan gør du

Du skal udfylde og sende en skriftlig ansøgning om refusion af unormalt stort vandforbrug.

I ansøgningsskemaet skal der udfyldes følgende:
 
  • Hvor og hvordan er skadet sket
  • Hvor stort skønnes vandspildet at være
  • Seneste måleraflæsninger
  • At skaden er udbedret og attesteret af en autoriseret VVS-installatør
Alle oplysningerne skal fremgå af ansøgningen, for at vi kan behandle den.

Ansøgningen bliver behandlet inden for 1 måned efter modtagelsen.

Send ansøgningen til

Assens Forsyning A/S
Forsyningsparken 2
5610 Assens
 
Eller på e-mail: kundeservice@assensforsyning.dk

Har du spørgsmål om eftergivelse af vandafledningsbidrag kan du kontakte os på kundeservice@assensforsyning.dk eller tlf. 6344 9000.

Refusion ved vandspild

Husk, at du kan refusion for brud på skjulte installationer.

Eftergivelse af vandafledningsbidrag

Retningslinjer for eftergivelse af vandafledningsbidrag finder du her.

Spildevandsplan 2018-2027

Kommunen har udarbejdet en plan for hvordan spildevandet skal håndteres for fremtiden.

Vandets vej

Bliv klogere på vandets kredsløb