Haveaffald

Haveaffald er affald fra haver som: ukrudt, blade, græsafklip, stauder, buske, grene og mindre rødder fra beskæring og klipning m.m. fra almindelig vedligehold af haven.

Havejord og græstørv skal i "Jord".

Haveaffald skal afleveres på en af vores genbrugspladser og må ikke kommes i dagrenovationsbeholderen eller
genbrugsbeholderen.

Det haveaffald, der bliver leveret på genbrugspladsen, bliver omdannet til god kompost, som efterfølgende kan afhentes gratis på alle vores genbrugspladser.

Hvis du kommer haveaffald i din dagrenovationsbeholder, bliver det kørt til forbrænding. Jo mere uvedkommende affald, vi kører til forbrænding, jo dyrere bliver det at få tømt dagrenovationsbeholderen.

Husk at du kan komme af med dit haveaffald på de døgnåbne zoner på genbrugspladserne i Glamsbjerg, Haarby, Aarup, Vissenbjerg og på Bågø samt på Helnæs Modtageplads.

Bjørneklo og andre invasive eller giftige planter

Invasive planter som Bjørneklo, Pileurt, Gyldenris og Rynket rose samt giftige planter som Eng-brandbæger må ikke afleveres som haveaffald på genbrugspladsen.

​I Assens Kommune gøres der en stor indsats for at bekæmpe og begrænse spredningen af ovennævnte.

Frø der kommer i haveaffald på genbrugspladserne bliver opvarmet i komposteringsprocessen, men der er ingen garanti for at alle frø dør.

Vi ønsker ikke at risikere at starte en spredning af frø via kompost, så derfor er det vigtigt, at bjørneklo med veludviklede blomster og/eller begyndende frødannelse IKKE smides i haveaffald!

Disse planter skal i småt brændbart.

Se Miljøstyrelsens hjemmeside om invasive arter, i boksen til højre.

Afbrænding af haveaffald

I Assens Kommunes husholdningsregulativ står følgende:

Afbrænding af haveaffald er med undtagelse af nedenstående ikke tilladt:

I landzone er det tilladt at afbrænde haveaffald i perioden 1. december til 1. marts. Haveaffald, skal være produceret på egen grund, og må kun afbrændes på egen grund. Afbrænding må kun ske fra solopgang til en time før solnedgang samme dag.

Ved afbrænding af haveaffald skal der tages hensyn til følgende forhold:

  • Der må kun afbrændes mindre mængder ad gangen
  • Afbrænding må ikke medføre risiko for brand i andet end det haveaffald, der ønskes afbrændt
  • Røg og sod må ikke være til gene for naboer, andre personer, trafik eller ting
  • Ved afbrænding af haveaffald skal bestemmelserne i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald, bål m.v. overholdes (se bekendtgørelsens generelle bestemmelser)

Det er tilladt at afbrænde rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser i det fri hele året.

Ovenstående bekendtgørelse fra Forsvarsministeriet skal dog også overholdes i denne forbindelse.

Det er tilladt at afbrænde haveaffald Sankt Hans aften.

Ved brændbart haveaffald forstås grene under 10 cm i diameter, kviste og rødder fra beskæring af træer, buske og stauder produceret på egen ejendom.

Afbrænding af alle øvrige former for affald er ikke tilladt.

Se Assens Kommunes regulativ for husholdningsaffald i boksen til højre.

Kompost

Det haveaffald, der bliver leveret på genbrugspladsen bliver omdannet til god kompost, som efterfølgende kan afhentes gratis på alle vores genbrugspladser.

Gælder kun for private og ikke for erhverv.

Personalet på genbrugspladserne læsser ikke kompost for vores kunder, til gengæld kan alle boligejere/-lejere hente gratis kompost hele året.

Invasive og giftige planter

Miljøstyrelsens anbefalinger til bortskaffelse af invasive og giftige planter.

Lav din egen kompost

Det er let at lave sin egen kompost, og så er det en miljøvenlig løsning.

Ved at sortere køkkenaffald fra til kompost, kan du nedsætte mængden af restaffald med op til 30%.

Du får oven i købet en værdifuld jordforbedring, der kan erstatte dyr kunstgødning.

Få gode råd om kompostering i vores kompostvejledning folder.

Planer og regulativer