Ofte stillede spørgsmål

Herunder har vi samlet de oftest stillede spørgsmål fra jer borgere til den nye ordning. Vi tilføjer løbende nye spørgsmål.

Finder du ikke dit svar her eller på de andre sider om den nye ordning, er du velkommen til at kontakte os på mail eller telefon.

Jeg har endnu ikke fået den nye beholder eller fået ommærket de gamle, hvad gør jeg?

Du bruger dine eksisterende beholdere, som du plejer - følger dog ny sorteringsvejledning så vidt muligt.

Du sætter beholdere ud til tømning i henhold til den nye kalender.

De sidste beholdere uddeles/ommærkes i Tommerup-området i uge 21 og i uge 22 i boligforeninger m.v. med større beholdre i hele kommunen.

Hvornår henter I den gamle beholder?

Hvis du ikke har fået afhentet den gamle beholder, skal du kontakte os på mail renovation@assensforsyning.dk eller på telefon 63449000.

Hvis jeg er tilmeldt SMS-/e-mail ved den gamle ordning fortsætter den så med den nye?

Hvis du tidligere har været tilmeldt med sms eller e-mail-advisering på dagrenovation og genbrug, så vil du være tilmeldt på den nye rest- og madaffaldsbeholder og hvis du har været tilmeldt på genbrug, så vil det fortsætte på begge genbrugsbeholdedere.

Du behøver derfor ikke gøre noget.

 

 

Skal jeg stille beholderne helt ud til fortov, for at få dem mærket om?

Nej... Dine beholdere skal blot stilles, så de kan ses fra din indkørsel. 

Vi går gerne ind på grunden for at ommærke beholdere, men vi går ikke rundt og leder efter dem, hvis vi ikke umiddelbart kan få øje på dem.

Hvis vi ikke kan se dine beholdere, vil vi lægge en flyer, der informere om, hvornår vi kommer igen.

Her kan du se hvilke veje der køres på p.t.

Får jeg udleveret en køkkenspand?

Nej, vi udleverer ikke automatisk køkkenspande til alle, da erfaringer fra andre kommuner viser, at køkkenspande slet ikke bliver brugt til madaffald.

Alle interesserede kan i stedet afhente en gratis køkkenspand på vores genbrugspladser. 

OBS i øjeblikket er køkkenspandene i restordre, så de kan først afhentes fra lørdag den 27. maj.

Sommerhuse, der skal benytte fællesløsninger vil få udleveret en køkkenspand.

 

Hvorfor lugter de grønne poser til madaffald?

Vi har desværre fået leveret grønne madposer med en kraftig, parfumeret lugt - også selvom leverandøren kan bekræfte, at der ikke er tale om parfume.

Der er bestilt lugtfri poser, hvilket så ikke er det vi har fået leveret. 
Det er ikke muligt at en få ny leverance, så vi må leve med det, indtil der kommer nye poser først i 2024.

Får jeg poser til madaffald?

Der er udleveret 4 rulle grønne madaffaldsposer ved levering af beholder til mad-/restaffald.

Når du er ved at løbe tør for grønne poser, kan du binde en pose om håndtaget på mad-/restbeholderen, så vil renovatøren lægge 4 nye ruller på låget, når beholderen er tømt.

Bruger du mere end 4 ruller årligt, koster de 37,50 kr. pr. rulle.

Man kan også bruge andre plastikposer. Du må IKKE bruge de såkaldte "bioposer", da de skaber ravage på behandlingsanlægget!

 

Får jeg udleveret piktogrammer til indendørs sortering?

Nej. Piktogram-klistermærker til indendørs sortering vil ikke blive leveret automatisk til alle.

Er du interesseret i et ark med piktogrammer, kan du bestille det ved at sende en mail til til renovation@assensforsyning.dk eller du kan hente dem på genbrugspladserne.

Kommer der piktogrammer på beholderne?

Ja, vi sørger for, at der kommer klistermærker med de nationale piktogrammer på beholdere, både på den nye til rest- og madaffald og de eksisterende, som skal bruges til anden sortering.

Piktogrammer bliver placeret på bagsiden af beholderen (hjulsiden) og på låget, så de kan ses både når beholderne er sat ud til tømning og når de står ved huset.

Piktogrammer er placeret iht. Dansk Affaldsforenings anbefaling.

NB: Piktogrammerne er IKKE placeret for forsiden af beholderne, da forsiden på beholderne bliver slået op imod bommen på skraldebilen, når de tømmes og piktogrammerne vil derfor ikke holde til mange tømninger, før de bliver ødelagt.

Hvordan ser de nye beholdere ud?

  1. Den nye beholder til mad- og restaffald har to låg, der åbner til siden.
  2. Genbrugsbeholderen er, som du kender den med ét låg og to rum. 
  3. Beholderen til plast og mad- og drikkekartoner er din nuværende beholder til dagrenovation.

Når vi udleverer den nye beholder, sætter vi samtidig piktogrammer på de andre beholdere.

Piktogrammer bliver placeret på bagsiden af beholderen (hjulsiden) og på låget, så de kan ses både når beholderne er sat ud til tømning og når de står ved huset.

Piktogrammer er placeret i hht Dansk Affaldsforenings anbefaling.

Nye beholdere med piktogrammer

Kan jeg få en større beholder til rest-/madaffald?

Den 240 l. beholder der sættes ud til almindelige husstande er opdelt, så der er 144 l. til restaffald og 96 l. til madaffald.

Man skal være opmærksom på, at der bliver en del mindre restaffald, når madkartoner og drikkekartoner fremover skal i særskilt beholder (sammen med hård og blød plastik)

Hvis du alligevel har brug for mere plads til restaffald, kan du få opsat en ekstra 240 l. beholder til restaffald (mod ekstragebyr som det også er i dag, hvis man har ekstra beholder).

Beholder bytte bestilles på AffaldOnline via hjemmesiden eller på mail: renovation@assensforsyning.dk

Kan jeg få en mindre beholder til plastik, madkartoner og drikkekartoner?

Din eksist. dagrenovationsbeholder ommærkes og skal fremover bruges til hård og blød plastik samt madkartoner og drikkekartoner.

Hvis du har en 140 l. eller en 190 l. beholder du den, men hvis du har en 240 l. kan den ikke ændres til en mindre.

Begrundelsen er, at vi ønsker at udfase 140 l. og 190 l. beholdere, så vi kun har en størrelse at vedligeholde.

Kan jeg få en sorteringsvejledning?

Når du får den nye beholder til rest-/madaffald bliver der samtidig udleveret en lille sorteringsvejledning.

Du kan også finde sorteringsvejledning i pdf-format på dansk, tysk og engelsk.

Denne kan du evt. skrive ud i den størrelse, der passer dig.

Sorteringsvejledningen er udfærdiget på baggrund af Miljøstyrelsens "Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald"

Bliver mine beholdere vasket i forbindelse med ombytning/ommærkning

Dine eksist. beholdere bliver ikke vasket, det skal man selv sørge for.

Vask af beholdere er fravalgt, da det er en dyr løsning, som kommer til at påvirke affaldsgebyret.


 

Sommer- uge-tømning, d.v.s. tømning hver uge i juni, juli og august?

Ugetømning i juni, juli og august (5.6. til og med 1.9.2023) koster 743,75 kr. (2023)

Du kan tilmelde dig sommerugetømning løbende, men en tilmelding er bindende for hele perioden.

Perioden er i år rykket så opstart er fra og med 13.6. til og med 11.9.2023., dette skyldes opstartsproblemer i forbindelse med ny ordning.

 

Hvad er priserne ?

Taksterne er godkendt på byrådsmøde den 22. marts 2023 og kan hentes her.


 

Hvad gør jeg hvis jeg ikke kan skrive kalenderen ud

Har du ikke mulighed for at skrive kalenderen ud, kan du kontakte os, så sender vi den til dig.

 

Jeg bor i et lille byhus og kan ikke få den nye 240 l. rest/mad beholder ind igennem huset, hvad gør jeg?

Du kan enten vælge at få sækkeordning eller du kan få en 140 l. til rest og en 140 l. til mad.

De fleste byhuse skal benytte genbrugsøerne i Assens by til det genanvendelige affald.