Sortering i hjemmet

I Assens Kommune skal vi, ligesom resten af Danmark, sortere vores affald i 10 fraktioner ved husstanden, så vi kan sikre mere genanvendelse.

De 10 fraktioner skal fordeles i tre affaldsbeholdere.
Derudover skal du benytte miljøkassen til farligt affald og
poser til tekstilaffald.

Sorteringsbeholderne

Ved villa og lejligheder tømmes begge sorteringsbeholdere hver 4. uge, hele året.

Alt skal være tømt og skrabet fri for evt. madrester.
Pap/papir skal være rent og tørt.

Grøn 2-kammer beholder

 

Grå 240 L beholder

Det ene kammer er til Pap/Papir
og det andet til Metal/Glas

 

 

 

 

 

 

Plast (hård/blød)
samt Mad- og drikkekartoner.

 

 

Skillerum må ikke flyttes

Skillerummet er placeret præcist, så affaldet ikke bliver blandet sammen,
men ender i hver sit rum i renovationsbilen, .

  • Venstre/lille rum (40 %) er til Metal/Glas
  • Højre/store rum (60 %) er til Pap/Papir

Sorteringsguide

Er du i tvivl om hvordan du sorterer dit affald?

I sorteringsguiden kan du søge oplysninger om flere affaldstyper.

Hjemtagning af gamle beholdere

De fleste gamle beholdere burde være hjemtaget.

Har du en eller flere beholdere, som du ikke længere har brug for?

Så send en mail til renovation@assensforsyning.dk eller kontakt os på 6344 9000, så den kan blive hjemtaget.

Ofte stillede spørgsmål

Få svar på de mest stillede spørgsmål om den nye affaldssortering.