Separatkloakering
- for din og miljøets skyld

Spildevand og regnvand skal fremover udledes to i forskellige rør for at forebygge oversvømmelser. Det er desuden en gevinst for miljøet.

Fremtiden bliver våd. Der kommer mere regn og kraftigere regn end for bare 20 år siden. Det presser kloakkerne og renseanlæggene, og derfor skal der gøres noget. Det gør Assens Forsyning. 

En del af løsningen er separatkloakering, og det er Assens Forsyning i fuld gang med flere steder i kommunen. Fra sommeren 2023 går vi i gang i Aarup og færdiggør samtidig den sidste etape i Haarby. her på siden kan du læse lidt om, hvad det går ud på. 

Hvad er problemet?

Fælleskloak hvor alt spildevand ledes i samme rør

Tidligere er alle kloakker lavet som fælleskloak, hvor både spildevand fra huset og regnvand fra veje og tagrender bliver ledt i samme kloakrør. Med stadig kraftigere regn og større bebyggede arealer skaber det et stort pres på kloakkerne.

Når en kloak bliver presset, vil vandet flyde over både ved kloakdæksler i vejen, afløb i kældre eller som overløb ud i nærmeste vandløb. Det er både ulækkert og sundhedsfarligt, at spildevand fra toilet, køkken og bad løber ud i kældre og på vejen. Og hvis spildevandet havner i vandløb og søer, er det til skade for miljøet. 

Løsningen er to rør

Løsningen er to rør

For at undgå pres på kloakkerne og uønsede overløb af spildevand, dropper vi de gamle fælleskloakker og adskiller i stedet regnvand og spildevand i to forskellige rør. Det kalder vi separatkloakering.

Separatkloakering har to store fordele: Når der kommer store regnmængder, er der bedre plads i regnvandskloakken, og hvis vandet svømmer over, er det kun regnvand. 

Den anden fordel er, at regnvandet kan ledes direkte til hav og vandløb uden om rensningsanlægget. Dermed er det kun "det rigtige" spildevand, der skal igennem den dyre renseproces på renseanlægget.  

Du skal også gøre noget

Det er ikke nok, at vi opdeler kloakken ude i vejen. Du skal også opdele vandet fra dit hus, så regnvand ikke kommer i spildevandskloakken.