FN's verdensmål

Hos Assens Forsyning A/S er vi yderst bevidste om vores samfundsmæssige ansvar og lægger stor vægt på at være i front i forhold til økonomi, energi og udnyttelse af råstoffer. Vi ønsker også at sikre en høj faglig kompetence og et globalt udsyn. I den forbindelse er det naturligt for os at fokusere på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling samt at bidrage til at indfri målene.
 

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater (kilde: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene).

Assens Forsynings fokus

I det daglige, arbejder vi generelt med stort fokus på bæredygtige og miljøvenlige løsninger. Vi arbejder også med en lang række af de mål og delmål, der er omtalt i FN’s plan for bæredygtig udvikling. Som strategiske pejlemærker har vi dog særligt valgt at fokusere på tre af de 17 verdensmål:

Det er mål, som harmonerer med vores overordnede mission om at sikre forsyning af rent drikkevand, at sikre afløb og rensning af spildevand samt at sikre genbrug og bortskaffelse af affald – herunder at det skal ske med fokus på økonomi og hensigtsmæssig udnyttelse af energi og råstoffer.

Vandsektoren og verdensmålene

Hvordan opfylder danske vand- og spildevandsselskaber FN's verdensmål?

Affaldssektoren og verdensmålene

Hvordan opfylder danske affaldsselskaber FN's verdensmål?