Dit Affald

Fandt du ikke svaret?

Manglende tømning

Hvis du ikke har fået tømt dine beholdere kan du indberette det via vores selvbetjeningsportal.

Ekstra tømning

Har du for meget affald efter en fest eller i helligdagene, eller er din fryser stået af og du står med en masse affald, som du gerne vil af med hurtigst muligt?
Så kan du bestille en ekstra tømning af din beholder.

Der kan ikke bestilles ekstratømninger i juni, juli og august, hvor der tømmes hver uge.

Læs mere om ekstra tømninger her.

Du kan  bestille en ekstra tømning via vores selvbetjeningsportal.

Find vores priser her.

Ændre beholderstørrelse

Dagrenovationsbeholderen findes i 3 størrelser: 140l., 190l. og 240l.
Genbrugsbeholderen findes kun i størrelsen 240l.

Hvis du ønsker at ændre beholderstørrelsen på din dagrenovationsbeholder, så kan du gøre det via vores selvbetjeningsportal.

Du kan se vores priser her.

Beskadiget beholder

Er din beholder blevet beskadiget?

Du kan indberette skaden via vores selvbetjeningsportal.

Beholder er ikke sat på plads

Hvis din beholder ikke er sat på plads efter tømning kan du indberette det via vores selvbetjeningsportal.

Ekstra sække

Har du ekstra affald kan du stille ekstra sække næste gang din beholder skal tømmes.
Du skal huske at indberette antallet af sække via vores selvbetjeningsportal - ellers tager renovationsmedarbejderen ikke sækkene med.

Læs mere om ekstra sække her.

Se vores priser her.

Ekstra beholder

Har du brug for en ekstra beholder?
Du kan bestille den via vores selvbetjeningsportal.

Se vores priser her.

Ugetømning

Ønsker du at få din dagrenovationsbeholder tømt hver uge hele året rundt?

Til- og framelding skal ske inden 30. april 2024.

Du kan bestille denne ydelse via vores selvbetjeningsportal.

​Se vores priser her.

Afhentning af beholdere ved hus

Beholdere skal som udgangspunkt stå ud til farbar vej/fortov/rabat når den skal tømmes, men hvis du ikke selv kan køre dine beholdere ud til tømning, kan du, mod betaling, få hentet dine beholdere inde ved huset.

Læs mere og søg om ydelsen her.

Dispensation for beholderordning

En ejendom, som har stået ubeboet (ifølge folkeregisteret) i mere end 6 måneder, kan få dispensation fra kravet om benyttelsespligt indtil den bliver beboet igen.

Dette gælder kun affaldsbeholderne - det vil sige dagrenovationsbeholder og genbrugsbeholder.
Det gælder ikke for genbrugspladserne.

Læs mere om muligheden for dispensation her.

Bygge og anlægsaffald

Byggeaffald- og anlægsaffald skal anmeldes
Hvis du skal renovere og får mere end 1 ton byggeaffald, skal du anmelde det til Assens Kommune.

Skal anmeldes 14 dage før arbejdet påbegyndes.

Læs mere om hvordan du anmelder bygge og anlægsaffald her.
 

Miljøboks til farligt affald

Med miljøboksen kan du komme af med dit farlige affald, enten ved at sætte boksen oven på din dagrenovationsbeholder eller ved at aflevere den på en af vores genbrugspladser.

Bestil din miljøboks via vores selvbetjeningsportal.

Læs mere om miljøboksen her.

Storskrald

Har du svært ved at transportere større ting som køleskabe, møbler og cykler til genbrugsstationen? Vi tilbyder at afhente storskrald 2 gange om året og vi henter op til 6 genstande ved hver afhentning.

Læs mere om storskraldsordningen her.

Bestil afhentning af storskrald via selvbetjeningsportal.

Tekstilaffald

Tekstilaffald er tøj og tekstiler, der er slidt op, hullet eller plettet, og derfor ikke kan sælges f.eks. i en genbrugsbutik.

Læs mere om hvordan du får hentet dit tekstilaffald her.