Beholdere

Assens forsyning har flere typer og størrelse beholdere for, at kunne levere den bedste løsning til hvert enkelt sted.

Her på siden finder du informationer i relation til de beholdere du benytter.

Låget skal være lukket

Låget på din beholder SKAL kunne lukke. Kan det ikke det, er din beholder overfyldt og vil ikke blive tømt1. Er låget ikke lukket, er der risiko for at affaldet:

  • tiltrækker skadedyr, fugle m.fl.
  • blæser ud i naturen
  • falder ud når beholderen bliver kørt hen til tømning
  • fra kamrene bliver blandet sammen ved tømning

Det er grundejerens ansvar at sikre, at beholderkapaciteten (antal og volume) er tilstrækkeligt til affaldsmængden, der fremkommer af husholdningen.

Bliver der gentagne gange konstateret overfyldning, kan Assens Forsyning, efter forudgående skriftlig varsel, ændre beholderstørrelse eller tilmelde ekstra beholdere, på grundejers regning.

1 Jf. Assens Kommunes Regulativ for husholdningsaffald bliver overfyldte beholdere ikke tømt.
Opstår der i en ekstraordinær situation, mere affald end normalt er det, mod betaling, muligt at bestille medtagning af ekstra sæk(ke) eller en ekstra tømning.

Beholderstørrelser

Beholdere til enkelt husstande og sommerhuse

Efter udrulning af de nye ordninger i foråret 2023, er mindste beholderstørrelse som udgangspunkt 240 L. Både af hensyn arbejdsmiljø, men også sorteringen.

Enkelte husstande kan dog have beholdt deres daværende 140 L eller 190 L.

Volume 140 L 190 L 240 L
Højde 106 cm 106 cm 106 cm
Bredde 48 cm 52,5 cm 57,5 cm
Dybde 55 cm 63 cm 73 cm

Beholdere til større boligenheder

Ved flere boligenheder f.eks. etageboliger mv. er der yderligere mulighed for større beholdere.

Volume 400 L 660 L 770 L
Højde 112 cm 122 cm 137 cm
Bredde 98 cm 138 cm 138 cm
Dybde 74 cm 78 cm 78 cm

Ændring af beholder

Det er muligt at ombytte eksisterende beholdere til anden størrelse, hvis husstandens behov ændrer sig.

Ønsker man ændring af beholder bliver der opkrævet et ombytningsgebyr. Det er også muligt at bestille en ekstra beholder.

Er der ekstra behov i særlige enkelstående tilfælde, har du mulighed for at tilkøbe ekstratømning eller medtagning af ektra sække.

Se pris for ovenstående i gældende takstblad her.

Reflekser til dine beholdere

Hvis du gerne vil have, at dine affaldsbeholdere bliver set i mørket, så kan du hente refleksmærker på alle seks genbrugspladser i Assens Kommune eller i Assens Forsynings administration, Forsyningsparken 2, 5610 Assens.

Du kan også sende os en mail på post@assensforsyning.dk eller ringe på 6344 9000.

Vi sender dig herefter 2 x 4 stk. refleks-klistermærker, som du kan montere på din affaldseholder.

Der placeres en refleks i hvert hjørne, ca. 40 cm. oppe, målt fra underkant af beholderen.

Beholderen afrenses med sprit, der hvor mærkerne skal klistres på.

Mærkerne sættes på hjørnerne, som vist på foto, på den måde kan reflekserne ses på alle fire sider.

 

Reflekser monteres 40 cm. over underkant

Dispensation for beholderordning

En ejendom, som har stået ubeboet (ifølge folkeregisteret) i mere end 3 måneder, kan få dispensation fra kravet om benyttelsespligt, indtil den bliver beboet igen.

Dette gælder kun affaldsbeholderne, d.v.s. rest/madbeholder, pap/papir,glas/metalbeholder og plast, mad-/drikkekartonbeholder -  IKKE genbrugspladserne.

Du skal søge om dispensation ved Assens Kommue, Miljø og Natur.

Kontakt Assens Kommune, Miljø og Natur - tlf. 6474 7511, E-mail: industri@assens.dk

Hvis der gives dipensation får Assens Forsyning automatisk besked. Når du har fået dispensation, får vi besked fra Assens Kommune og vi sørger for afhentning af beholderne og regulering i forhold til afregningen.

Der pålægges et gebyr for afhentning af beholdere (intet gebyr, når der igen sættes beholdere ud på adressen).

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til overstående kan du kontakte Assens Forsyning på tlf. 6344 9000 - Affald og Genbrug.

Læs mere i §9 i Assens Kommunes Regulativ for husholdningsaffald - godkendt 4.3.2023