Vedtægter

Assens Forsyning A/S er dannet 24. juni 2009 med det formål at besidde ejerandele i selskaber, der udøver forsyningsvirksomhed, eje og udleje administrationsbygning samt efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed.

Selskabet er 100 procent ejet af Assens Kommune.

Selskabets vedtægter kan ses via links herunder.