Hjælp til sortering

Det kan til tider være vanskeligt, at vide hvordan man skal sortere korrekt, eller hvordan man mest miljørigtigt kommer af sit affald.

For hvert søgeord vises tilhørende piktogram, samt hvilke muligheder for aflevering, der gælder for netop denne genstand.

Sorteringsguiden på hjemmesiden er opdateret i marts 2024

Vores app blevet "moderniseret" og du vil nu kunne finde bl.a. tømmekalender og se sagshistorik.

 

De nye fraktioner

Nu skal alle danske hjem og virksomheder sortere deres affald bedre ved husstanden. 

Sorteringsvejledning kan hentes som pdf på DANSK, TYSK, ENGELSK og POLSK

Her kan du også se Miljøstyrelsens vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald fra 1.7.2022.

 

Sorteringsguide til mobil

Du kan benytte vores App Affaldsguide Assens på din mobiltelefon/tablet.