Planer og regulativer

Visionerne for håndteringen af affald er planlagt i Assens Kommunes Affaldsplan

  • Affaldsområdet er reguleret ved Assens Kommunes egne regulativer, og af den gældende Affaldsbekendtgørelse
  • Den gældende planlægning af affaldsområdet er beskrevet i Affaldshånderingsplanen
  • Reglerne for håndtering af erhvervsaffald er beskrevet i Regulativ for erhvervsaffald
  • Reglerne for håndtering af husholdningsaffald er beskrevet i Regulativ for husholdningsaffald
  • Reglerne for håndtering af jord som affald er beskrevet i Affaldsregulativ for jord, som gælder for både borgere og erhverv
  • Lovgivningen for hele affaldsområdet er fastlagt i den gældende Affaldsbekendtgørelse
     

Priser

Hvad koster vand, spildevand og affald?