Planer og regulativer

Visionerne for håndteringen af affald er planlagt i Assens Kommunes Affaldsplan

Priser

Hvad koster vand, spildevand og affald?