Love og regler

Regulativ

I Regulativ for Assens Vandværk A/S kan du blandt andet læse om vilkår for vandinstallation samt levering af vand.

Vedtægter

I Vedtægter for Assens Vandværk A/S kan du blandt andet læse om reglerne for selskabets drift, ledelse og økonomi.

Vandforsyningsplan

I Assens Kommunes Vandforsyningsplan kan du blandt andet læse om rammerne for den fremtidige vandforsyning og for de aktiviteter, de enkelte vandværker skal udføre, for at opfylde planen.