Klimatilpasning

Vand i kældre, kloakker, der flyder over og vandløb, der går over deres bredder.

Det er nogle af konsekvenserne ved de skybrud, som bliver mere og mere almindelige på grund af klimaændringer.

Assens Kommune og Assens Forsyning har udarbejdet en klimatilpasningsplan.

En klimatilpasningsplan er både en kortlægning af, hvilke områder, der er særligt følsomme og en prioritering af indsatsen for forebyggelse af skader på bygninger, anlæg og andre værdier.

Beskyt din bolig mod skybrud

 • Rens riste, afløb og tagrender
  Kik efter om vejriste og nedløbsbrønde er fri for blade og grus. Husk at rense dine tagrender jævnligt. Vejristene er kommunens ansvar.
   
 • Etabler højvandslukker på gulvafløb eller en tilbageløbsstop
  Hvis du har kælder, er det en god idé at etablere højvandslukke på gulvafløbet, der lukker automatisk, hvis vandet løber igennem kloakrøret og ind i kælderen.
  Der kan også monteres et tilbageløbsstop i samlebrønden uden for huset. Den vil lukke, når vandet står højt i kloakken.
  Der kan desuden monteres en pumpebrønd uden for huset, eller gulvafløbet kan lukkes helt af.
  Husk at alle afløbsinstallationer skal udføres af en autoriseret kloakmester.
   
 • Etablér nedsivning
  Sørg for at terrænet altid har hældning væk fra huset, så regnvand kan løbe til et bed eller lign..
  Du kan også etablere en regnvandsfaskine.
   
 • Tænk over din belægning
  Det er en god idé at tænke over, hvordan du kan begrænse mængden af faste belægninger på din grund.
   
 • Genbrug regnvandet
  Etabler en regnvandstønde på tagnedløbet. Det opsamlede regnvand kan bruges til havevanding.

 

Vidste du...

Miljøministeriet har udarbejdet en klimatilpasningsportal

Bliv klogere...

Sådan arbejdes der lokalt med klimatilpasning.

FN's Verdensmål

Vi arbejder også med en lang række af de mål og delmål, der er omtalt i FN’s plan for bæredygtig udvikling.