Hvem gør hvad?

Mange instanser er involveret i kloakseparering, og du vil modtage mange informationer, som kan være svære at finde rundt i. Derfor er her en kort oversigt over, hvem der gør hvad.

Assens Forsyning

FØR VI GRAVER
Assens Forsyning orienterer dig om det gravearbejde, der vil være på din vej, når vi går i gang med at separere kloakledninger i dit område. Vi orienterer dig via brev, på vores hjemmeside, via Facebook og på lokale informationsmøder, hvor du også kan stille spørgsmål. Du får besked fra os senest 1 måned før, gravearbejdet starter.

NÅR VI GRAVER
Assens Forsyning står for arbejdet med separatkloakering, men det er ikke vores medarbejdere, der sidder i gravemaskinerne. Derfor er det os hos Assens Forsyning, du skal kontakte, hvis du har problemer eller spørgsmål i forhold til entreprenørens arbejde.

Assens Kommune

FØR VI GRAVER
Det er Assens Kommune, der kommunikerer med dig om kloakeringen på din egen grund. Kommunen udsender såkaldte påbudsbreve, hvor de oplyser dig om fristen for, hvornår du skal være færdig med at opdele kloakken på din egen grund.

NÅR VI GRAVER
kommunens hjemmeside kan du finde information om aktuelt vejarbejde og evt. spærringer i forbindelse med gravearbejdet.

EFTER VI GRAVER
Assens Kommune registrerer færdigmeldinger på kloakseparering både på husets BBR og på weblager.dk

Entreprenør

NÅR VI GRAVER
Selve gravearbejdet i vejen udføres af en underentreprenør, som Assens Forsyning har uddelt opgaven til. Entreprenøren står for at etablere de fælles kloakrør til regnvand og spildevand. Entreprenøren står også for at afspærre området og sørger for, at du har adgang til din bolig. 

Forsyningens underentreprenør kan og skal ikke sørge for kloakseparering på din private grund.  

Kloakmester

FØR VI GRAVER
En kloakmester kan rådgive dig om, hvordan du adskiller spildevand og regnvand på din egen grund. Du kan evt. vælge få et tilbud på opgaven fra flere kloakmestre.

NÅR VI GRAVER
Kloakmesteren kan foretage hele eller dele af arbejdet med at opdele kloakken på din grund. Kloakmesteren er ikke involveret i arbejdet med arbejdet ude i vejen.   

EFTER VI GRAVER
Uanset om du selv har udført opdelingen på din egen grund eller overladt det til andre, skal det være en autoriseret kloakmester, tjekker kloaksepareringen på din grund og indsender bevis til kommunen. Det gør han via en underskrevet færdigmelding og kloakplan. 

Grundejer

FØR VI GRAVER
Det er dig som grundejer, der skal forberede og igangsætte opdeling af kloakken på egen grund. Det må du gerne gøre, allerede før vi fornyer kloakken ude i vejen.
Læs mere om hvad du selv skal gøre 

NÅR VI GRAVER
Du må gerne udføre opdelingen på egen grund, mens vores entreprenør graver ude i vejen. Arbejdet kan dog blive besværliggjort pga. afspærringer og begrænset tilgængelighed.

EFTER VI GRAVER
Når opdelingen af vandet på din egen grund er udført, skal det godkendes af en autoriseret kloakmester, der indsender bevis til kommunen. Sørg for selv at få en kopi af tegningerne. 

 

Hvad er separatkloakering?

I dag ledes spildevand og regnvand i samme kloakrør, men i fremtiden skal det i to forskellige rør. Det forebygger oversvømmelser og er desuden en gevinst for miljøet.