Hvad skal jeg gøre på min grund?

Når vi adskiller rørene i vejen, skal du også opdele vandet fra dit hus, så regnvand ikke kommer i spildevandskloakken.

For at natur og beboere i dit område kan få det fulde udbytte af separatkloakering, skal alle husstande dele regnvand og spildevand i hvert sit rør.

  • Vand fra fx toilet, afløb og vaskemaskine skal i spildevandsrøret. 

  • Vand fra tagrender og riste udenfor skal i regnvandsrøret.

Denne opdeling skal du selv sørge for at få lavet, og du skal selve betale for dette arbejde.

Opdelingen kan ske på flere måder, som du kan se i eksemplerne herunder. Du kan lede dit regnvand ud til regnvandskloakken, eller du kan nedsive vandet på din egen grund. Du kan også kombinere de to løsninger.

Vi anbefaler, at du snakker med dine naboer og indhenter tilbud fra flere kloakmestre, som kan udføre arbejdet. Sammen med kloakmesteren kan du undersøge og få råd om, hvordan du bedst kan adskille vandet på din grund. Det er kommunen, der skal godkende den løsning, du vælger, så du kan også starte på deres hjemmeside.

Læse mere om dine muligheder på Assens Kommunes hjemmeside 

1. Nedsivning

Alt regnvand fra tag og flisearealer udledes på overfladen eller til en faskine, der er nedgravet på din grund. Herfra siver regnvandet ud i jorden.

2. Separat rør

Alt regnvand fra taget og flisearealer ledes via et særskilt rør til kloakrøret ude på vejen.

3. Kombination

Du kan kombinere 1 og 2, så noget af dit regnvand ledes til regnvandskloakken ude på vejen, mens andet ledes til en faskine.

Spørgsmål og svar

Herunder finder du svar på en række spørgsmål om opdeling af kloakken på din egen grund. Har du yderligere spørgsmål til, hvilken løsning du kan/må benytte, kan du enten kontakte Assens Kommune, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller en kloakmester.   

Hvornår skal opdelingen foretages?

Du behøver ikke vente med opdelingen på din egen grund, til kloakken i vejen er separeret.

Du kan sagtens dele dit vand allerede nu. Så er det klar til at blive koblet på den fælles kloak, når den er færdig. Faktisk ser vi helst, at du opdeler, før vi gør, for jo hurtigere alle i området deler vandet, jo hurtigere kan du, dine naboer og miljøet opnå fordelene.

Du kan også vente op til et år efter, vi er færdige. Du vil få et brev fra kommunen med et påbud om at få separatkloakeret på din egen grund inden for ét år, efter vi er færdige med kloakken i vejen.

Hvor ligger de gamle rør?

Er du i tvivl om placeringen af de eksisterende kloakrør, kan du se de registrerede oplysninger om kloakken på din grund på www.weblager.dk. Det er husejeren, der har ansvaret for, at de eksisterende kloakrør på egen grund er registrerede, men desværre har alle ikke været lige gode til det.

Må jeg nedsive regnvand på min egen grund?

Det er ikke sikkert, at din grund er egnet til, at du kan nedsive alt dit regnvand på grunden. Det afhænger af, hvor fugtig jorden er, og hvor højt grundvandet står, der hvor du bor. Derudover kan der være forurening i området, som ikke må sive med ned i grundvandet.

Læs mere hos Teknologisk Institut om håndtering af regnvand på egen grund

Uanset hvilken løsning du vælger til at nedsive dit regnvand, skal du søge kommunen om tilladelse. 

Søg tilladelse hos Assens Kommune

Hvad koster det at separatkloakere?

Der kan være stor forskel i prisen på at få separatkloakeret på egen grund. Udgiften afhænger bl.a. af standen på det nuværende kloaksystem, grundens opbygning, og hvilke løsninger der er mulige. Det vil næsten altid være billigere, hvis du kan aflede vandet lokalt på din grund.

Få gode råd om besparelser i forbindelse med separatkloakering 

Hvis du vil vide, hvad det koster på din ejendom, kan du kontakte en autoriseret kloakmester, som kan udarbejde et tilbud. Det er altid en god ide at indhente tilbud fra flere forskellige kloakmestre.

Hvem godkender arbejdet?

Når du har fået delt vandet på din grund, skal dit kloaksystem godkendes af en autoriseret kloakmester og registreres hos kommunen. Kloakmesteren skal sende en færdigmelding inkl. kloaktegning til kommunen. Det er altid en god ide at få en kopi af færdigmeldingen.

Hvad får jeg ud af separatkloakering?

Når kloakken i din vej er blevet opdelt, og alle i dit område har fået frakoblet regnvandet fra spildevandskloakken, opnår alle de fælles fordele: Bedre miljø, billigere rensning og færre oversvømmelser i kældre og overløb i naturen.

Jo hurtigere alle får delt på egen grund, jo hurtigere virker det nye system.

Hvem har ansvaret for separatkloakering?

Det er et fælles ansvar at få separeret vores kloakker.

  • Kommunen har det overordneden ansvar og beslutter, hvornår arbejdet skal udføres.
  • Forsyningen har ansvar står for kloakarbejdet ude i vejen.
  • Grundejerne har ansvar for opdelingen på din grund på baggrund af kommunens påbud.