Byggeaffald

Byggeaffald- og anlægsaffald skal anmeldes FØR påbegyndelse

Du skal anmelde bygge- og anlægsaffald til Kommunen, hvis du skal renovere eller nedrive og:

 • Ender med mere end 1 ton affald
 • Udskifter materialer fra perioden 1950-1977,
  hvor termoruder, fugemasse og maling kan indeholde PCB
 • Har asbestholdigematerialer, f.eks. tagplader, fliseklæb, rørisolering m.fl.
  Asbestholdigt affald skal ALTID anmeldes uanset mængde.

Anmeldelsen skal ske senest 14 dage, før du går i gang med arbejdet.
Kvitteringen på anmeldelsen skal medbringes på genbrugspladsen.
Du skal bruge NemID /MitID til at foretage anmeldelsen.

Ansøgning og anmeldelse sker via

 1. Ansøgning: Assens.dk > Borger > Flyt, byg og bo > Jeg skal bygge
 2. Anmeldelse: Assens.dk > Selvbetjening > Anmeld byggeaffald – for private - Assens Kommune
 3. Hjælp og vejlednng:
  Assens Kommune Miljøafdeling på 6474 7511

Sådan er reglerne fra Miljøstyrelsen Generel anmeldepligt for bygge- og anlægsaffald

Asbestholdige materialer

Håndtering af asbestholdige materialer

Asbest er en fællesbetegnelse for et farligt materiale, der består af små fibre af forskellige mineraler, som var meget anvendt i byggematerialer, indtil det blev forbudt i 1986.

Asbest findes ikke kun i tagplader, men også i rørisolering, puds og fliseklæb m.fl.
Assens Kommune har udarbejdet en pjece 'Håndtering af asbesttage', som du kan hente i boksen til højre.

Asbest og PCB-holdigt affald kan KUN afleveres på genbrugspladserne i Assens, Haarby og Vissenbjerg.
Hvorefter det bliver deponeret på Odense Nord Miljøcenter.

Byggeaffald, asbest og PCB - Private

Byggeaffald, asbest og PCB - Virksomheder

Folder om asbest

Assens Kommunes folder 'Håndtering af asbesttage'

Sikkerheds- og sundhedsregler

for håndtering af asbest fra Arbejdstilsynet

Asbestbekendtgørelse pr. 15/6 2023

Regler for ethvert arbejde med asbest