Ofte stillede spørgsmål

Herunder har vi samlet de oftest stillede spørgsmål fra jer borgere til den nye ordning. Vi tilføjer løbende nye spørgsmål.

Finder du ikke dit svar her eller på de andre sider om den nye ordning, er du velkommen til at kontakte os på mail eller telefon.

Jeg har endnu ikke fået den nye beholder eller fået ommærket de gamle, hvad gør jeg?

Du bruger dine eksisterende beholdere, som du plejer - følger dog ny sorteringsvejledning så vidt muligt.

Du sætter beholdere ud til tømning i henhold til den nye kalender.

De sidste beholdere uddeles/ommærkes i Tommerup-området i uge 21 og i uge 22 i boligforeninger m.v. med større beholdre i hele kommunen.

Jeg har fået oplyst, at der er fejl i kalenderen, hvad betyder det for mig?

I forbindelse dataoverførsel til ruteplanlægning af nye ordninger er der desværre sket en meget beklagelig fejl.

For adresser med tømning af rest- og madaffald onsdag eller torsdag, er der ved en fejl byttet om på, om det var lige eller ulige uger, man skulle have tømt.

D.v.s. at hvis der tidligere stod i kalenderen, at man skulle have tømt rest- og madaffald onsdag i lige uger, så var det faktisk onsdag i ulige uger, man skulle have tømt.

Fejlen er rettet og kalenderen vises korrekt nu.

Derudover har vi opdaget at der er fejl i kalenderen for dem, der skulle have tømt genbrugsbeholderen i denne uge (uge 21), de skal først tømmes i uge 23.

Hvis du ønsker at få tilsendt ny kalender, sender vi den naturligvis til dig.

Tømningskalenderen er i gang med at blive rettet til og den kan hentes lørdag morgen.

Hvis du skal have tømt en af dine andre beholdere de næste dage, så virker sms-/mail-ordningen på disse ordninger.

Se listen over de adresser, der først får tømt i uge 23 og altså skal have ny kalender.

Hvornår henter I den gamle beholder?

Vi begynder indsamling af gamle beholdere i uge 23 og 24 og vi lægger information om tidspunkt ud på hjemmeside og på Facebook.

Hvis jeg er tilmeldt SMS-/e-mail ved den gamle ordning fortsætter den så med den nye?

Hvis du tidligere har været tilmeldt med sms eller e-mail-advisering på dagrenovation og genbrug, så vil du være tilmeldt på den nye rest- og madaffaldsbeholder og hvis du har været tilmeldt på genbrug, så vil det fortsætte på begge genbrugsbeholdedere.

Du behøver derfor ikke gøre noget.

 

 

Hvad gør jeg, hvis der går 3 uger imellem sidste tømning og første tømning med ny ordning?

Hvis der går mere end 3 uger mellem sidste tømning med gammel ordning og første tømning med ny ordning, kan du sætte ekstra sæk ud når din beholder til rest/mad tømmes første gang, så tager renovatøren den med, uden beregning.


 

Hvornår præcis må jeg tage nye beholdere i brug?

Når du har fået tømt din eksisterende dagrenovationsbeholder for sidste gang (gammel tømmekalender), skal du begynde at bruge din nye mad-/restbeholder.

Din eksist. dagrenovationsbeholder skal herefter bruges til madkartoner, drikkekartoner og plastik.

Det samme gælder for din genbrugsbeholder, her begynder du også at sortere efter ny sortering, så snart den er tømt for sidste gang.

 


 

Hvornår får jeg ny beholdere/ommærket eksist. beholdere?

Uddeling af de nye beholdere er påbegyndt tirsdag efter påske 2023 ogvi er færdige den 2. juni 2023.

Se liste over ugens aktuelle veje her.

Fra 22. maj tømmes alle tre beholdere i henhold til ny sortering og efter ny tømningskalender.

OBS: Hvis du har bare en 4-hjulet container, så vil du først få ny beholder og ommærket eksisterende i uge 22

 

Skal jeg stille beholderne helt ud til fortov, for at få dem mærket om?

Nej... Dine beholdere skal blot stilles, så de kan ses fra din indkørsel. 

Vi går gerne ind på grunden for at ommærke beholdere, men vi går ikke rundt og leder efter dem, hvis vi ikke umiddelbart kan få øje på dem.

Hvis vi ikke kan se dine beholdere, vil vi lægge en flyer, der informere om, hvornår vi kommer igen.

Her kan du se hvilke veje der køres på p.t.

Får jeg udleveret en køkkenspand?

Nej, vi udleverer ikke automatisk køkkenspande til alle, da erfaringer fra andre kommuner viser, at køkkenspande slet ikke bliver brugt til madaffald.

Alle interesserede kan i stedet afhente en gratis køkkenspand på vores genbrugspladser. 

OBS i øjeblikket er køkkenspandene i restordre, så de kan først afhentes fra lørdag den 27. maj.

Sommerhuse, der skal benytte fællesløsninger vil få udleveret en køkkenspand.

 

Hvorfor lugter de grønne poser til madaffald?

Vi har desværre fået leveret grønne madposer med en kraftig, parfumeret lugt - også selvom leverandøren kan bekræfte, at der ikke er tale om parfume.

Der er bestilt lugtfri poser, hvilket så ikke er det vi har fået leveret. 
Det er ikke muligt at en få ny leverance, så vi må leve med det, indtil der kommer nye poser først i 2024.

Får jeg poser til madaffald?

Når du får leveret den nye 2-delte beholder til rest- og madaffald, får du samtidig 4 ruller grønne poser med 60 poser i hver rulle, der skal bruges til madaffald.

Fremadrettet vil der blive udleveret 4 ruller hvert år. Har man brug for flere poser, kan de købes på genbrugspladserne.

Man kan også bruge andre plastikposer, men det vil gøre det mere synligt for alle i husstanden, hvis alle poser, der skal i madaffald er grønne madaffaldsposer. 

Du må IKKE bruge de såkaldte "bioposer", da de skaber ravage på behandlingsanlægget!

Har du ikke fået de grønne poser, kan du kontakte os på mail: renovation@assensforsyning.dk

Får jeg udleveret piktogrammer til indendørs sortering?

Nej. Piktogram-klistermærker til indendørs sortering vil ikke blive leveret automatisk til alle.

Er du interesseret i et ark med piktogrammer, kan du bestille det ved at sende en mail til til renovation@assensforsyning.dk eller du kan hente dem på genbrugspladserne.

Kommer der piktogrammer på beholderne?

Ja, vi sørger for, at der kommer klistermærker med de nationale piktogrammer på beholdere, både på den nye til rest- og madaffald og de eksisterende, som skal bruges til anden sortering.

Piktogrammer bliver placeret på bagsiden af beholderen (hjulsiden) og på låget, så de kan ses både når beholderne er sat ud til tømning og når de står ved huset.

Piktogrammer er placeret iht. Dansk Affaldsforenings anbefaling.

NB: Piktogrammerne er IKKE placeret for forsiden af beholderne, da forsiden på beholderne bliver slået op imod bommen på skraldebilen, når de tømmes og piktogrammerne vil derfor ikke holde til mange tømninger, før de bliver ødelagt.

Hvordan ser de nye beholdere ud?

  1. Den nye beholder til mad- og restaffald har to låg, der åbner til siden.
  2. Genbrugsbeholderen er, som du kender den med ét låg og to rum. 
  3. Beholderen til plast og mad- og drikkekartoner er din nuværende beholder til dagrenovation.

Når vi udleverer den nye beholder, sætter vi samtidig piktogrammer på de andre beholdere.

Piktogrammer bliver placeret på bagsiden af beholderen (hjulsiden) og på låget, så de kan ses både når beholderne er sat ud til tømning og når de står ved huset.

Piktogrammer er placeret i hht Dansk Affaldsforenings anbefaling.

Nye beholdere med piktogrammer

Kan jeg få en større beholder til rest-/madaffald?

Den 240 l. beholder der sættes ud til almindelige husstande er opdelt, så der er 144 l. til restaffald og 96 l. til madaffald.

Man skal være opmærksom på, at der bliver en del mindre restaffald, når madkartoner og drikkekartoner fremover skal i særskilt beholder (sammen med hård og blød plastik)

Hvis du alligevel har brug for mere plads til restaffald, kan du få opsat en ekstra 240 l. beholder til restaffald (mod ekstragebyr som det også er i dag, hvis man har ekstra beholder).

Beholder bytte bestilles på AffaldOnline via hjemmesiden eller på mail: renovation@assensforsyning.dk

Kan jeg få en mindre beholder til plastik, madkartoner og drikkekartoner?

Din eksist. dagrenovationsbeholder ommærkes og skal fremover bruges til hård og blød plastik samt madkartoner og drikkekartoner.

Hvis du har en 140 l. eller en 190 l. beholder du den, men hvis du har en 240 l. kan den ikke ændres til en mindre.

Begrundelsen er, at vi ønsker at udfase 140 l. og 190 l. beholdere, så vi kun har en størrelse at vedligeholde.

Kan jeg få en sorteringsvejledning?

Når du får den nye beholder til rest-/madaffald bliver der samtidig udleveret en lille sorteringsvejledning.

Du kan også finde sorteringsvejledning i pdf-format på dansk, tysk og engelsk.

Denne kan du evt. skrive ud i den størrelse, der passer dig.

Sorteringsvejledningen er udfærdiget på baggrund af Miljøstyrelsens "Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald"

Bliver mine beholdere vasket i forbindelse med ombytning/ommærkning

Dine eksist. beholdere bliver ikke vasket, det skal man selv sørge for.

Vask af beholdere er fravalgt, da det er en dyr løsning, som kommer til at påvirke affaldsgebyret.


 

Hvad koster det at få tømt hver uge i juni, juli og august?

Ugetømning i juni, juli og august (5.6. til og med 1.9.2023) koster 743,75 kr. (2023)

Hvis du ønsker at tilmeldes ugetømningen skal det ske senest 30.april 2023.

 

Hvad er priserne ?

Taksterne er godkendt på byrådsmøde den 22. marts 2023 og kan hentes her.


 

Hvad gør jeg hvis jeg ikke kan skrive kalenderen ud

Har du ikke mulighed for at skrive kalenderen ud, kan du kontakte os, så sender vi den til dig.

 

Får jeg tømt her første gang, hvis der er forkert affald i min beholder

Ja, det gør du, du skal ikke sortere om. Vi er klar over, at der er fejlsorteringer ved først tømning efter ny ordning starter op.

Jeg bor i et lille byhus og kan ikke få den nye 240 l. rest/mad beholder ind igennem huset, hvad gør jeg?

Du kan enten vælge at få sækkeordning eller du kan få en 140 l. til rest og en 140 l. til mad.

De fleste byhuse skal benytte genbrugsøerne i Assens by til det genanvendelige affald.

Hvilke 10 typer affald?

Fremover skal alle danskere sortere deres affald i 10 forskellige typer. Få overblikket her