Hvad sker der i 2023?

Den 1. april 2023 starter vi uddeling af nye beholdere til rest- og madaffald til hver adresse og ændrer mærkning af de nuværende beholdere. Samtidig udleverer vi informationsmateriale og ruller med poser til madaffald.

Vi uddeler ikke en køkkenspand til alle husstande, men hvis du ønsker en køkkenspand til dit madaffald, kan du hente den på en af vores genbrugspladser fra 1. april 2023.

Tidslinje for ny sortering

November 2022

  • Digitalt brev/brev om ny ordning

22. december 2022

  • Frist for ændring af størrelse på eksisterende dagrenovationsbeholder (skal fremover bruges til plast og mad-/drikkekartoner)
  • Mulighed for tilkøb af ugetømning i sommermåneder

Marts 2023

  • Digitalt brev/brev om ny beholder

Fra 1. april 2023

  • Uddeling af nye beholdere og informationspakke
  • Ommærkning af dine nuværende beholdere (montering af piktogrammer)
  • Du kan hente køkkenspand på genbrugsplads

Sommer/efterår 2023

  • Mulighed for skift af beholderstørrelse til mad- og restaffald

Ny sortering i din husstand

Ofte stillede spørgsmål

Få svar på de mest stillede spørgsmål om den nye affaldssortering.

Hvilke 10 typer affald?

Fremover skal alle danskere sortere deres affald i 10 forskellige typer. Få overblikket her