Genbrugsbeholder

 • Genbrugsbeholderen er den mørkegrønne affaldsbeholder med to rum
 • Genbrugsbeholderen er til rent og tørt genbrugeligt emballageaffald
 • Ved helårsboliger tømmes genbrugsbeholderen hver 3. uge hele året

Sådan sortere du dit affald

Hvad må jeg komme i genbrugsbeholderen?

Genbrugsbeholderen er til emballageaffald fra din husholdning og hvad er så emballageaffald?

Varer, vi køber, er pakket ind i plastikposer, plastikbøtter, papkasser, kartoner, flasker og dåser og det kaldes alt sammen emballage.

Emballagen beskytter de ting, vi køber, så de ikke går i stykker, eller løber ud, når de transpoteres og opbevares i hjemmet.

Det meste emballage er lavet af papir og pap. Det bruges til f.eks. cornflakes, havregryn, ris, the, mel og sukker.

Undgå fejl i sorteringen

Du skal være opmærksom på følgende for at undgå fejl i din sortering: 

 • Emballagerne skal være tømte og skyllede og alt affald skal være synligt rent
 • Affaldet skal ligge løst adskilt i beholderen
 • Du må ikke binde snor omkring og heller ikke komme affaldet i poser, inden det kommes i beholderen. Det vanskeliggør sorteringen på sorteringsanlægget
 • Hvis du har en vinbox, skal plastikposen og papkartonen skilles ad, pap kommes i beholderens store rum og posen kommes i dagrenovationsbeholder
 • Det samme gælder en øl-/sodavands-papramme, her skal plastikfolien og papkartonen også skilles ad, inden de kommes i det store rum og de tomme dåser skal lægges i det lille rum i beholderen
 • Glas og metal skal i samme rum, men sorteres efterfølgende i to forskellige fraktioner, så husk at skrue låget af glassene
 • Der må ikke kommes bånd, snor, haveslanger og lign. i beholderen. Det vikler sig rundt om rullerne på sorteringsbåndet og giver driftsstop
 • Plastfolie er plastikposer, bobleplast m.m. d.v.s. plastik som man kan slå knude på og lave mærker i med en finger /trykke finger igennem
 • Hård plast er emballageplast, som man kan banke på
 • Der må ikke kommes skærende og stikkende ting i beholderen, heller ikke vinduesglas, da materialerne bliver håndsorteret, når de kommer ind på sorteringsanlægget

Sort plast skal i dagrenovation

For at få en god genanvendelig plast ud af den hårde plast, man smider i genbrugsbeholderen, er det nødvendigt, at sortere den sorte plast fra.

Sorteringsanlæggene kan ikke sortere sort plast fra, da den sorte farve er usynlig for scannerne.

Baggrunden for, at den sorte plast skal ud af fraktionen, er at den forurener den, på den måde, at det granulat der bliver lavet af genbrugsplastikken bliver grålig p.g.a. de sorte emner.
Det betyder, at fraktionen er sværere at afsætte.

Den sorte hårde plast skal i din dagrenovationsbeholder.

Blandingsprodukter

Blandingsprodukter som f.eks. smørbakker, mælke-, juice-, kakao-, yoghurtkartoner og lign. samt chips- og rulletobaksrør skal i dagrenovationsbeholderen.

Mælkekatoner

Kartoner består både af pap og et indvendigt lag metal- eller plastfolie, som ikke kan genanvendes. Chips- og rulletobaksrør kan desuden have metalbund.

Skillerum må ikke flyttes

Det er placeret præcist, så det passer med, at de to forskellige typer affald ender i hver sit rum i skraldebilen.
 

 • Store rum (60%) er til papir, pap, plastfolie
 • Lille rum (40 %) er til glas, flasker, dåser, plastdunke

Hvornår bliver beholderne tømt?

Se tømningsdatoer for dagrenovations- og genbrugsbeholderne, og hent din egen tømningskalender, som du kan hænge op.

Sorteringsguide

Er du i tvivl om hvor dit affald skal hen? I sorteringsguiden kan du søge oplysninger om flere affaldstyper.

Sorteringsvejledning

Hvad må jeg komme i genbrugsbeholderen?

Sommerhuse

Affaldshåndtering for sommerhuse.

Giver det mening af skylle emballage?

Hvis du gerne vil have en sorteringsvejledning i papir, den husstandsomdelte folder, batteribokse eller reflekser til dine beholdere, kan du hente det i administrationen.

Du kan også ringe på tlf. 6344 9000 eller sende en mail til post@assensforsyning.dk, så sender vi det til dig.