Dit vand

Assens Forsyning A/S og Assens Vandværk sørger for, at der kommer rent vand frem til din bolig. Vi henter vandet i undergrunden og behandler det på vores moderne vandværk, inden vi pumper det ud til dig.

Vandværket

Vandet skal behandles på vandværket, før det når frem til din vandhane. Vi har i 2019 taget det nye, moderne Assens Vandværk på Egebjergvej i brug. 

Vandværket er bygget op med to parallelle behandlingslinjer. Råvandet til de to linjer kommer ind på vandværket fra hver sin kildeplads. Hver linje består af forfilter, efterfilter og rentvandstanke. Linjerne er bygget sådan op, at hvis der opstår et problem på den ene linje, kan den anden linje tage over og levere al vand til forbrugere. Man kan på den måde sige, at vandværket faktisk er to vandværker under samme tag.

Fra det nye vandværk pumpes det rene vand ud i to parallelle og selvstændige linjer på den store forsyningsring i Assens by og videre til højdebeholderen på hjørnet af Kroagervej og Nørre Allé. Dermed får hele byen en løsning, der er fremtidssikret og som garanterer, at området mange år ud i fremtiden, er forsynet med rent og velsmagende drikkevand af høj kvalitet. Det samme er borgerne på Baagø, der får deres drikkevand gennem en ledning, som ligger på bunden af Lillebælt.

Grundvandsboringer

Til vandværket er der tilknyttet i alt otte grundvandsboringer fordelt på to kildeområder. Herfra indvinder vi cirka 630.000 m3 råvand om året. Det er fra dette råvand, vi fremstiller det rene drikkevand, som vi distribuerer via et ledningsnet, der tæller 140 km. forsyningsledninger med tilhørende pumpesystemer.

Assens Forsyning A/S og Assens Vandværk forsyner cirka 5.500 husstande og virksomheder i og omkring Assens by. Vores vigtigste opgave er at producere og levere rent og velsmagende vand til dig. Samtidig sikrer vi, at Miljøstyrelsens krav til god vandkvalitet overholdes.