Afhentning ved hus

Hente-bringe ordning

Beholdere skal som udgangspunkt stå ud til farbar vej/fortov/rabat når den skal tømmes, men hvis du ikke selv kan køre dine beholdere ud til tømning, kan du, mod betaling, få hentet dine beholdere inde ved huset.

Hvis du ønsker denne ydelse skal du sikre følgende:

  • Håndtag skal vende udad mod vej
  • Adgangsvejen har et jævnt og fast underlag af fliser, asfalt eller beton.
  • Adgangsvejen er mindst 1 meter bred.
  • Der er en frihøjde på mindst 2,20 meter over beholderen, det gælder også adgangsvejen.
  • Adgangsvejen stiger højst 10 centimeter pr. meter.
  • Der er ikke trappetrin på adgangsvejen.
  • Der er lys, så skraldemanden kan finde spanden i den mørke tid.
  • Låger kan stå åbne af sig selv.
  • Sørg for at hunde med truende adfærd ikke går løs.

Du skal kontakte Assens Forsyning og søge om at få godkendt din standplads og adgangsvejen. Du søger enten på telefon 6344 9000, på mail post@assensforsyning.dk eller på Affaldonline - i boksen til højre.

Gebyret opkræves sammen med dit renovationsgebyr og ordningen fortsætter til du selv afmelder den hos Assens Forsyning.

Afhentning ved hus