Dispensation for beholderordning

En ejendom, som har stået ubeboet (ifølge folkeregisteret) i mere end 6 måneder, kan få dispensation fra kravet om benyttelsespligt indtil den bliver beboet igen

Dette gælder kun affaldsbeholderne - det vil sige dagrenovationsbeholder og genbrugsbeholder.
Det gælder ikke for genbrugspladserne.

Du skal søge om dispensation ved Assens Kommue, Miljø og Natur.

Kontakt Miljø og Natur - tlf. 6474 7511

Hvis der gives dipensation får Assens Forsyning automatisk besked.

Når du har fået dispensation, får vi besked fra Assens Kommune og vi sørger for afhentning af beholderne og regulering i forhold til afregningen.

Der pålægges et gebyr for afhentning af beholdere. Vi opkræver dog ikke gebyr, når der igen sættes beholdere ud på adressen.

Hvis du har spørgsmål til overstående kan du kontakte Assens Forsyning på 6344 9000 - Affald og Genbrug.

Regulativ for husholdningsaffald