Volumenanbefalinger - indsamlingspotentiale

Densitet, indsamlingspotentiale og volumen ved særskilt indsamling 

Ènfamilieboliger:

Fraktion Volumen 1 uge Volumen 2 uger Volumen 4 uger
Restaffald 70 l. 140 l.  
Madaffald 15 l. 30 l.  
Pap/papir   35 l. 70 l.
Glas/metal   15 l. 30 l.
PMDK*   70 l. 140 l.

 

Etageboliger/boligselskaber/fællesbeholdere:

Fraktion Volumen 1 uge Volumen 2 uger Volumen 4 uger
Restaffald 70 l. 140 l.  
Madaffald 6 l. 12 l.  
Pap/papir   26 l. 52 l.
Glas/metal   12 l. 24 l.
PMDK*   46 l. 92 l.

* Plast, mad-/drikkekartoner