Min Side
 • Affald >>

 • Affald og Genbrug

  Assens Forsyning har ansvaret for, at borgerne i Assens kommune får bortskaffet affaldet på en miljømæssig forsvarlig måde.

  Assens Forsyning står for indsamlingen af dagrenovation, genbrugeligt affald, samt driften af kommunens genbrugspladser.

  Det sikrer de bedst tænkelige rammer for udnyttelsen af det affald, der kommer fra private husstande, fra offentlige og private institutioner og fra virksomheder i kommunen.

  Affald er naturens ressource. Derfor gør vi en stor indsats for, at affaldet udnyttes bedst muligt.

  Du kan læse mere om de forskellige ordninger i menuen til venstre.

  Derudover står Assens Forsyning for håndtering af farligt affald og for tømning af olie- og benzinudskillere.

   

  Du kan gå direkte til Borger.dk her for at tilgå digitale løsninger.