Separatkloakering Skallebølle - Etape 2

Almen info om projektet:

Projektet indeholder:

Etablering af nye kloakledninger samt adskillelse af regn- og spildevandsledninger.

Assens Forsyning A/S starter i maj 2023 et større anlægsarbejde i Skallebølle, hvor kloakkerne til ca. 40 ejendomme udskiftes og lægges om. Formålet er, at regn- og spildevand fra private grunde og vejarealer skal løbe i hvert sit afløbssystem i stedet for i én ledning, som det sker i dag.

Projektet er en del af Assens Kommunes Spildevandsplan, som blandt andet har til formål at begrænse risikoen for tilbageløb og opstuvning af spildevand i kældre, forurening af vandløb og søer samt oversvømmelser ved kraftige regnskyl.

I forbindelse med projektet omlægger og udskifter Assens Forsyning A/S hovedkloak og brønde i de offentlige veje. Samtidig bliver der etableret nye stikledninger samt skelbrønde ved de enkelte ejendomme, hvor der ikke er en i forvejen.

Når arbejdet er udført, får grundejerne besked om at skille afledningen af regn- og spildevand ad på egen grund. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester, og grundejer skal selv betale for udgifterne til omlægning og udskiftning af kloak på egen grund.
 

Status 23/5-2024:

De afsluttende arbejder i Skallebølle er nu indledt.

Entreprenøren forventer det sidste asfalt på cykelsti og indkørsler lægges i uge 25 eller 26

 

Tidsplan:

Projektet er sat til at vare til udgangen af februar 2024.

Entreprenøren MJ Eriksson vil komme rundt til de direkte berørte borgere og fortælle mere præcist, hvornår der spærres ud for den enkelte indkørsel og hvor længe.
 

Hvor?

Dele af Odensevej, Tommerupvej, Langesøvej og Rosenvænget i Skallebølle.

Se kort
 

Hvad laver vi?

Etablerer nye regn- og spildevandsledninger inkl. stikledninger.
 

Entreprenør:

M.J. Eriksson A/S

Spørgsmål?

Ved spørgsmål kan du kontakte

Assens Spildevand
Tlf: 6344 9000
post@assensforsyning.dk

eller

Anders Fjeldgaard
Tlf: 6344 9026
afj@assensforsyning.dk

 

SMS ordning

Tilmeld dig vores gratis sms-ordning, så holder vi dig ajour med projektstatus.