Hvor og hvordan skal mine beholdere stå?

Det er ikke kun din beholder, der skal tømmes!

En renovationsmedarbejder kan på "en god dag" håndtere op til 500 beholdere.

Derfor er der enkelte forhold, som du skal tage hensyn til, når du skal have tømt din dagrenovations- og genbrugsbeholder.

Forholdene skal sikre, at Assens Forsyning overholder Arbejdstilsynets regler - og dermed sikre et godt arbejdsmiljø for renovationsmedarbejderen.

I Assens Kommune har vi "skel-ordning" hvilket betyder, at dine beholdere skal køres ud til skel/farbar vej.

Husk derfor at køre din affaldsbeholder ud til skel (vej/fortov/rabat) aftenen før den bliver tømt (skraldemanden starter kl. 5.00).

Nedenstående skal være opfyldt, for at sikre tømning af beholdere:

 • Affaldsbeholderen står, så den er let at komme til for skraldemanden.
 • Beholderen står på et fast underlag af fliser, asfalt eller beton.
 • Beholderen står i samme niveau som fortov eller vej.
 • Håndtaget på beholderen vender ud mod skraldemanden.
 • Der er god plads omkring beholderen.
 • Der er en frihøjde på mindst 2,20 meter over beholderen.
 • Der er ryddet for sne og is omkring beholderen og på adgangsvejen til beholderen.
 • Aske, opfej og støvsugeraffald SKAL pakkes ind, så skraldemanden ikke får en støvsky i hovedet ved tømningen.
 • Skraldespanden må ikke fyldes mere end låget kan lukkes helt.
 • Sørg for at hunde med truende adfærd ikke går løs.
   

 

Afhentning ved hus

Vinter- og stormvejr

Beplantning mod vej

Privat fællesvej / vendeplads