3D-TV tjekker spildevandsledninger

3D-TV tjekker spildevandsledninger

Assens Forsyning holder løbende øje med forsyningens 1.400 km kloakledninger i kommunen for at sikre et mere robust regn- og spildevandssystem. Det er vigtigt, for at vi er klar til at håndtere nedbør, samt spildevandet fra borgere og virksomheder i Assens Kommune.

I den forbindelse anvendes 3D-TV ofte til inspektion af rørsektionerne. Det giver værdifuld viden om rørsystemets generelle helbredstilstand, andre parametre som eventuelle fejlkoblinger, tilstopninger og  indsivning af grundvand.

Den viden kan bruges til at vurdere behov for eventuelle tiltag og prioritere tiltagene, så borgerne i videst muligt omfang undgår vand i kælderen, og udledning af spildevand i kommunens søer og vandløb. 

Ingeniør Signe Jensen fra Assens Forsyning ses her ude på en opgave med 3D TV-inspektion af den gamle udløbsledning fra Melvej 10 til tryktårnet ved Assens Havn.