Ændret takststruktur hos Assens Vandværk

Ændret takststruktur på vand

Assens Forsyning A/S ændrer 1. juli 2022 takststrukturen for de cirka 5.000 husstande og virksomheder, der modtager vand fra Assens Vandværk.
ndret takststruktur hos Assens Vandværk Modtager du vand fra Assens Vandværk bliver dit forbrug fra 1. juli 2022 afregnet efter en ændret takststruktur.

En fast afgift for hver boligenhed

1. juli 2022 ændrer Assens Vandværk sin takststruktur.

Den ændrede takststruktur består i, at der som noget nyt skal betales en fast afgift pr. boligenhed/erhverv (f.eks. enfamiliehus, sommerhus, lejlighed, ejerlejlighed og forretning) på 450 kr./år.

En fast afgift for hver boligenhed er noget, som andre vandværker i kommunen også har.

En fast afgift på 450 kr./år, der gælder alle boligenheder, muliggør nedsættelse af kubikmeterprisen fra 11,85 kr./m3 til 7,40 kr./m3. Alle priser er inkl. moms.

Den eksisterende faste afgift pr. måler bibeholdes.

Hvad betyder den ændrede takststruktur for dig?

For et parcelhus med egen vandmåler og et årligt forbrug på 120 m3/år, hvortil der betales fast afgift pr. måler (665 kr./år) og fast afgift pr. boligenhed (450 kr./år), bliver udgiften fremover 2.003 kr./år. i stedet for tidligere 2.091 kr./år.

For en etagebolig, uden egen vandmåler og et årligt forbrug på 90 m3/år, hvortil der betales fast afgift pr. boligenhed (450 kr./år), bliver udgiften fremover 1.116 kr./år + andel af fast afgift til måler i stedet for tidligere 1.067 kr./år + andel af fast afgift til måler.

Ændring af taksstrukturen betyder, at der skal betales lidt mere, end under den gældende taksstruktur af beboere i lejligheder med fælles vandmåler og lille vandforbrug, mens forbrugere med stort vandforbrug og egen vandmåler, vil opleve at skulle betale mindre, end under den gældende taksstruktur.

Forsyningsområde

Assens Forsyning A/S og Assens Vandværk leverer vand til cirka 5.000 husstande og virksomheder i og omkring Assens by. Forsyningsområdet dækker:
 
• Aborg • Lundager • Sandager
• Assens • Mariendal • Sandager Næs
• Barløse • Saltofte • Torø Huse
• Bågø • Saltofte Strand • Turup
                           

Hvor modtager jeg mit vand fra?

Er du i tvivl om, hvilket vandværk, du modtager dit vand fra, kan du indtaste din adresse i søgefeltet på Assens Kommunes hjemmeside og finde svaret (linket åbner i nyt vindue).