Affalds- og genbrugsøer ved Helnæs Sommerland

I denne uge har Assens Forsyning fået nedsænket 8 store betonkasser ved Stranddybet. Kasserne skal huse nye smarte nedgravede beholdere til affald og genbrug.

Over jorden vil brugerne kunne se et stilrent indkasthus. Under jorden leder indkasthuset ned til store nedgravede beholdere - hver med plads til 5 kubikmeter affald. På den måde sikres rigelig kapacitet til at alle, let og hygiejnisk, kan komme af med affaldet på vej ind eller ud af området.

De nye designede affaldsindkast sorterer i de faste affalds- og genbrugstyper som rest- og madaffald, papir/pap, glas/metal samt plast/mad- og drikkekarton, men nu kan alle komme af med affald hver dag modsat de tidligere 14. dages tømninger. Det er dog stadig muligt at tilvælge indsamling af rest- og madaffald ved selve sommerhuset mod betaling, hvis det ønskes.

Projektet med nye affalds- og genbrugsøer omfatter også en nedgravet genbrugsø ved Brydegaard samt en genbrugsø oven på jorden ved Strandbakken. Alle tre affaldsløsninger forventes færdigmonteret og klar til jeres sorteringsaffald inden udgangen af uge 27 - 2024.