Aflæsning af vandmåler

Næsten alle målere i Assens Vandværks forsyningsområde er blevet skiftet til fjernaflæste målere. Det betyder, at din vandmåler automatisk bliver aflæst af Assens Vandværk.

Denne aflæsning finder sted i perioden 22. dec. 2023 – 8. januar 2024. Du opfordres til i denne periode selv at aflæse din vandmåler – På den måde kan du kontrollere din årsopgørelse.