Farvel til Kildebakken Vandværk

Så oprandt dagen, hvor det gamle udtjente Kildebakken Vandværk blev lukket. Det var et vemodigt øjeblik, men også en dag, hvor vi glæder os over, at der er forsyningssikkerhed for alle forbrugere fra det nye Assens Vandværk mange år fremover.

Den nye dybe boring i Ebberup gør vandforsyningen meget robust, og derfor er driften af Kildebakken Vandværk ikke længere nødvendig. Det nye vandværk i Assens har to separate linjer og herved har vi i praksis to vandværker i ét. Det giver sikkerhed for kunderne, og vi kan skrue op og ned for drikkevandsmængderne efter behov.

Vi vil gerne sende en kæmpe tak til Hans, Michael og Jan for den store indsats gennem årene for at drifte og vedligeholde det gamle vandværk.