Grøn farve i sø og vandløb

Assens Forsyning undersøger i øjeblikket kloakken i området omkring Nyvej og Møllebakken i Tommerup. I løbet af uge 8 vil en del af undersøgelserne ske med en fluorescerende grøn/gullig farve.

Denne farve kan godt blive synlig i vandløb og regnvandsbassiner i området ved Kirkebjerg søerne og Skolevej.
Farven kan virke voldsom, men er ikke farlig for hverken dyr eller mennesker.