Modtageplads på Helnæs

Det bliver fremover langt lettere for borgerne på Helnæs at skille sig af med deres have- og emballageaffald. Det gør det, når Assens Forsyning åbner en ny modtageplads i Helnæs by.
En ny modtageplads på Helnæs er netop etableret. Den skal gøre det nemmere samt mere miljøvenligt for borgerne, at skille sig af med deres have- og emballageaffald. Foto: Assens Forsyning A/S.

Ny modtageplads åbner fredag 21. maj kl. 08.00

Når hækken skal klippes og haven luges, kan borgerne på Helnæs fremover langt lettere og mere forsvarligt, skille sig af med deres haveaffald. Det kan de, når Assens Forsyning A/S, fredag 21. maj kl. 08.00 åbner en ny og miljøvenlig modtageplads på adressen Ryet 1 i Helnæs by.
 
Den ubemandede og døgnåbne modtageplads er et resultat af den politisk besluttede genbrugspladsstruktur i Assens Kommune, som skal gøre det nemt og forsvarligt for borgerne, at skille sig af med deres affald.
 
Udover haveaffald tager pladsen imod småt emballageaffald i form af glas, plast, metal, pap og papir. Samtidig er der opstillet genbrugscontainere til modtagelse af tøj og sko.

Miljøvenlig plads

Modtagepladsen er indrettet med størst muligt hensyn til miljøet og de nærmeste omgivelser, fortæller driftschef Søren Rasmussen:
 
”Erfaringer fra andre steder i landet viser, at haveaffald kan indeholde rester af sprøjtegifte, som siver ned i undergrunden og skaber forurening. Den del af pladsen, hvor haveaffaldet ligger, er derfor etableret med en membran, som sikrer, at overfladevandet ledes til spildevandssystemet og dermed til en miljømæssig forsvarlig håndtering på renseanlægget. Der er samtidig truffet foranstaltninger i forhold til lydmurer og hegn, sådan at naboerne hverken vil opleve støj, støv eller andre gener.

Hensyn til omgivelserne

Udover de miljømæssige foranstaltninger, er der lagt vægt på, at modtagepladsen falder godt ind, og at materialerne er neutrale i forhold til omgivelserne. Samtidig er belysningen begrænset, så den udelukkende tænder, når det er nødvendigt.
 
”Vi har etableret en lokal og moderne modtageplads, som lever op til samtlige miljøkrav. Vi glæder os rigtig meget til at åbne den, og til at byde kunderne indenfor. Vi håber meget, at de vil sætte pris på muligheden for at kunne bortskaffe deres have- og emballageaffald på en miljøvenlig og forsvarlig måde – og det vel og mærket døgnet rundt,” siger Søren Rasmussen.

FAKTA

  • Den nye modtageplads åbner fredag 21. maj, kl. 08.00 og er beliggende i Helnæs by på adressen Ryet 1, Helnæs, 5631 Ebberup
  • Området er døgnovervåget med kameraer og har et samlet areal på 600 kvm.
  • Pladsen, der tager imod have- og emballageaffald fra private husholdninger, er anlagt et centralt sted, som tidligere lå ubenyttet hen og som bestod af fyldjord
  • Modtagepladsen erstatter de kuber og beholdere, der tidligere stod foran Brugsen i Helnæs by
  • Pladsen falder i med omgivelserne og materialevalget er forholdsvist simpelt
  • En del af hegnet er af hensyn til naboerne, etableret som støjhegn
  • Betonvæggen, der fungerer som støttemur, når haveaffaldet skal skubbes sammen, fungerer også som støjværn
  • Af hensyn til det tilgrænsende naturområde, er hegnet/muren, for at mindske flugten af haveaffald, etableret særlig tæt hele vejen rundt om pladsen