Forsyningsparken

Ny direktør

Assens Forsyning A/S har opsagt direktør Birger Strandby Ernst. Opsigelsen skyldes, at man ønsker en anden profil til at stå i spidsen for forsyningen, der står over for en ny strategiperiode med mange udfordringer og høje ambitioner.

Set i lyset af det, har bestyrelsen fundet det bedst, at der findes en anden direktør til at indfri nye målsætninger for, at Assens Forsyning A/S får en endnu stærkere rolle som aktør i den grønne omstilling, og dermed være med til at løse klima- og miljøudfordringerne i Assens Kommune.

Bestyrelsesformand John Buur Christiansen siger i den forbindelse: ”Vores høje ambitioner skal samtidigt ses i lyset af, at Assens Forsyning A/S skal effektiviseres løbende, så vores kunder oplever en rimelig pris for drikkevand, regn- og spildevand, affald og genbrug. Alle disse mange hensyn har betydet, at en enig bestyrelse har valgt at fokusere på nye kræfter i rollen som direktør for Assens Forsyning A/S.”

Bestyrelsesformanden takker også den afgående direktør for den indsats, han har lagt i forsyning gennem tiden.

Birger Strandby Ernst har haft sidste arbejdsdag, og bestyrelsen går nu i gang med processen med at finde en ny direktør til Assens Forsyning A/S. Indtil en ny direktør er fundet, er økonomichef Marianne Lyngsø Hansen konstitueret direktør.

Assens Forsyning A/S udtaler sig ikke yderligere i sagen.