Nyt højteknologisk vandværk indviet i Assens

Borgmester Søren Steen Andersen og bestyrelsesformand Poul Erik Kristiansen klippede i fællesskab snoren, da Assens Forsyning A/S indviede sit nye vandværk på Egebjergvej i udkanten af Assens by.
Borgmester Søren Steen Andersen og bestyrelsesformand Poul Erik Kristiansen klippede i fællesskab snoren og indviede Assens Forsynings nye vandværk på Egebjergvej. Foto: Assens Forsyning A/S.

Snoren klippet

Vandværket har været i drift noget tid, men den officielle indvielse har på grund af Corona-situationen, ladet vente på sig. Det blev der i dag (torsdag, 17. september, kl. 10-11) rådet bod på, da borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen og bestyrelsesformand for Assens Forsyning A/S, Poul Erik Kristiansen i fællesskab klippede snoren og erklærede det nye vandværk for officielt indviet.

Fremtidssikret forsyning

Vandværket, der nu forsyner flere end 4.000 husstande og det samlede erhvervsliv i Assens og omegn, er blandt andet opført for at fremtidssikre forsyningen af rent og velsmagende drikkevand, og for at opfylde Assens Kommunes Vandforsyningsplan, hvor Assens Vandværk er kategoriseret som primært vandværk.

”Vi har opført det nye vandværk for at sikre maksimal forsyningssikkerhed af kritisk infrastruktur og for at imødekomme den positive udvikling, kommunen og forsyningsområdet befinder sig i med befolkningsvækst og erhvervsudvikling. At vi er udpeget som primært vandværk betyder blandt andet, at vi skal kunne håndtere uforudsete udfordringer og forsyne andre vandværker i tilfælde af nødsituationer,” siger administrerende direktør Birger Strandby Ernst, som tilføjer…

”Forsyningssikkerheden garanterer vi blandt andet ved, at vandværket henter sit grundvand fra to forskellige kildepladser og ved, at det ledes ud til forbrugerne i to separate linjer. I tilfælde af for eksempel forurening er det dermed muligt at opretholde en sikker forsyning ved at skifte mellem de to linjer. Man kan på den måde sige, at vandværket faktisk er to vandværker under ét og samme tag”.

Borgmester Søren Steen Andersen var blandt talerne, da Assens Forsyning A/S indviede sit nye vandværk på Egebjergvej. På grund af Corona-situationen skete det for en mindre kreds af inviterede gæster. Foto: Assens Forsyning A/S.

En livsvigtig ressource

bestyrelsesformand Poul Erik Kristiansen fremhæver, at rent drikkevand er en livsvigtig ressource, som vi skal gøre alt, for at passe på – både nu og i fremtiden, og ikke mindst af hensyn til de kommende generationer.

”Med vores nye vandværk har vi fået et miljøvenligt og forsyningssikkert værk, der sætter Assens Kommune og Assens Forsyning A/S på landkortet. På grønsværen spiller vi muligvis ikke i superligaen, men det gør vi i stedet på miljøområdet, hvor vi bidrager til indfrielse – både af Assens Kommunes klimastrategi og til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Sammen er vi dermed med til at beskytte og værne om en livsvigtig ressource,” påpeger Poul Erik Kristiansen.

En del af noget større

Opførelsen af Assens Vandværk er første synlige tegn på en ny og samlet Forsyningspark, hvor Assens Forsyning A/S samler alle sine vandrelaterede aktiviteter på et 7,5 hektar stort område i den sydøstlige udkant af Assens by. Her arbejder entreprenørerne netop nu på at opføre kontrolcenter og administration med værksted og lager. Samtidig arbejder de på at opføre et nyt og samlet renseanlæg med biogasanlæg, som miljøvenligt og energieffektivt, skal centralisere al rensning af spildevand i hele Assens Kommune.

​FAKTA

  • Per Aarsleff A/S har opført byggeriet i totalentreprise med ibrugtagelse ultimo 2019
  • Bygningen har et bruttoareal på 450 m2
  • ’Vandværkets to rentvandstanke er hver på 100 m3. Årsagen til at de ikke er større er, at Assens Forsyning A/S (Assens Vandværk) råder over en højdebeholder på 2.700 m3, der fungerer som buffertank
  • Vandværket er opbygget med to parallelle linjer. Hver linje behandler vand fra hver sin kildeplads
  • Råvandet ledes ind via ledninger i værkets sydlige væg og det rene vand ledes ud gennem ledninger i den vestlige facade
  • På vandværket er der både for- og efterfiltrering. Det skyldes råvandets sammensætning med en forholdsvis stor mængde af stoffet mangan
  • Værkets årlige kapacitet er på 800.000 m3 drikkevand
  • Aktuelt leverer Assens Forsyning A/S (Assens Vandværk) årligt cirka 650.000 m³ til områdets forbrugere
  • Største kunde og største aftager af rent og velsmagende drikkevand er A/S Bryggeriet Vestfyen, der omformer velsmagende drikkevand fra Assens Forsyning A/S (Assens Vandværk) til velsmagende øl og boblende læskedrikke
  • Den samlede entreprisesum for vandværket udgør cirka 18 mio. kroner