Status på forsinkelser

Skraldefolkene er i fuld gang med at tømme affaldsbeholdere i dag, men de kæmper med isglatte veje, fortove og indkørsler. De er især udfordret på små veje og markveje, hvor tømningen må udsættes.

Det vil derfor være en stor hjælp, hvis beholderne sættes ud til farbarvej, hvor muligt.

Skulle skraldemanden på grund af vejret eller adgangsforhold springe din tømning over kan du helt gratis sætte en sæk ved siden af beholderen til næste tømning, hvis det drejer sig om mad- og restbeholderen.
Bemærk: Der er ikke særlige krav til hvilken type affaldssække/ plastpose du bruger som ekstra sæk.

Hvis du mangler at få tømt plast/mad- og drikkekarton- eller pap, papir, glas og metal-beholderen kan du aflevere det på genbrugspladsen. Husk at affaldet skal være opdelt efter type.