Vandskov i Lundager

Lørdag 30. oktober åbner vandskoven i Lundager.
De første 57.000 træer og buske er plantet i den nye grundvandsbeskyttende Lundager Skov. Samtidig er der anlagt stier og veje samt opført et madpakkehus. Foto: Assens Forsyning A/S

Ny grundvandsbeskyttende skov er klar til brug

Anlæg af Lundager Skov har nu været i gang i et halvt år. Selv om anlægget af skoven ikke er færdig, så er gennemførelsen af planen for skoven nu kommet så langt, at borgerne kan tage den sydlige del af skoven i brug. Dette markeres med en festlig indvielse, hvor borgerne selv kan bidrage til skoven ved at plante fremtidens træer.  

Mange borgere har allerede opdaget, at de tidligere landbrugsjorder syd for Lundager er i fuld gang med at blive omdannet til grundvandsbeskyttende skov. Og mange borgere har fulgt de sidste måneders arbejde med anlæg af skovveje og skovstier ved at gå ture på stierne. Det er derfor med stor glæde at Assens Kommune, Assens Forsyning A/S og Naturstyrelsen nu kan invitere alle borgere til indvielse af Lundager Skov lørdag den 30. oktober kl. 13.00-15.00, jf. vedhæftede program. 

Indvielsen markeres med taler og en lille gåtur på de nye stier og alle borgere har mulighed for at plante en bøg, eg, lind eller fuglekirsebær. Eller måske én af hver? 

Se program for indvielsen (pdf).

Growing Trees Network, som samler penge ind til træplantning fra private organisationer og borgere, har doneret træer og buske til skoven. Growing Trees Network står på dagen klar med 40 store og små spader, så både børn og voksne kan plante træer i skoven. 

Der vil også være mulighed for at få lidt varmt at drikke ved bålet, at snitte i træ sammen med en naturvejleder og få en guidet gåtur i skoven.

Assens Forsyning har bidraget med 6 mio. kr., Assens Kommune 4,5 mio. kr. og Naturstyrelsen med 5,5 mio. kr. til skovrejsningen. Det er Naturstyrelsen, som ejer, anlægger og forvalter skoven. 

Alle er velkomne til indvielsen. 

FAKTA

Anlæg af Lundager Skov er godt i gang og fortsætter i 2022

 • I juni 2021 blev de første ca. 57.000 træer og buske i den sydlige del af skoven plantet
 • Efter plantningen er der gennemført en mekanisk renholdelse af kulturen for bl.a. at mindske konkurrencen om vand og næring fra andre planter, så træerne får en god start
 • Af hensyn til beskyttelsen af grundvandet anvendes ikke pesticider på arealet. Den nordlige del af skoven og de sidste arealer i den sydlige del plantes i foråret 2022
 • Der er mange harer og rigtig meget dåvildt og råvildt i området, som med stor fornøjelse spiser de nye planter. For at få skoven godt i gang, er det derfor nødvendigt at sætte hegn op om de fleste plantninger i en årrække for at beskytte dem mod vildtet
 • I august-oktober 2021 er skovvejen, parkeringsplads og to stistrækninger anlagt i den sydlige del af skoven. I efteråret 2022 anlægges de sidste stier i den sydlige del af skoven, når renholdelsen af de plantede kulturer er afsluttet, så de nye stier ikke ødelægges af tunge maskiner. I den nordlige del af skoven bliver der en trampesti rundt i skoven
 • Madpakkehuset er opført i september 2021. Nu skal Assens Kommune og Naturstyrelsen i samarbejde med interesserede skoler udarbejde en plan for indretningen i og omkring madpakkehuset. Indretningen forventes gennemført i løbet af 2022
 • I oktober 2021 opsættes informationstavler, som fortæller om skoven og grundvandsbeskyttelsen
 • Hegnet om hundeskoven opsættes i oktober 2021. Herefter kan hundeskoven tages i brug. Hvis der økonomisk er plads i budgettet etableres en grusbelagt stirundtur i hundeskoven i efteråret 2022
 • Vandhullerne Vipmosen og Mammas Mose i den sydlige del af skoven skal forbedres, så der kan udvikles mere natur og vandhullerne med tiden kan blive levesteder for bl.a. padder. Dette gennemføres i 2022 i samarbejde med Assens Kommune
 • De lysåbne arealer henligger i 2021 og sandsynligvis også i 2022 som brak med sensommerslåning. Der etableres sandsynligvis tidligst hegn og afgræsning fra 2023
 • Naturstyrelsen informerer på hjemmesiden og i nyhedsbrevet Nyt om Lundager Skov om etableringen af skoven.