Bestyrelsesreferater

Bestyrelsen ved Assens Forsyning A/S har besluttet at offentligøre referater fra bestyrelsesmøderne startende fra bestyrelsesmødet i september 2023.

Det er kun åbne punkter, der er offentlige.

Sagsfremstilling og beslutning for følsomme sager behandles som lukkede punkter, og offentliggøres derfor ikke.

Bestyrelsen

- ved Assens Forsyning består af ti medlemmer, som fordeler sig således:
 

5 medlemmer udpeget af Assens Byråd
3 medlemmer udpeget af medarbejderne
2 medlemmer udpeget af forbrugerne
 

Generalforsamling

Assens Forsyning holder generalforsamling hvert år i maj måned.

Assens Forsyning er et aktieselskab, og som i alle andre aktieselskaber er det derfor kun selskabets ledelse og ejere, som kan deltage.

Årsrapporten offentliggøres her på hjemmesiden efter godkendelse på generalforsamlingen.