Betalingsinformation

Bliv klogere på regninger, betalingsfrister og procedure for rykkere

Hos Assens Forsyning A/S opkræver vi vand (for kunder under Assens Vandværk), spildevand og renovation.

Vi sender regninger ud fire gange årligt, og de bliver opkrævet på følgende tidspunkter:

Betalingsdato: Faktura:
10-04-20XX Afregning fra året før + 1. aconto (01-01-20XX - 31-03-20XX)
10-07-20XX 2. aconto (01-04-20XX - 30-06-20XX)
10-10-20XX 3. aconto (01-07-20XX - 30-09-20XX)
10-01-20XX 4. aconto (01-10-20XX - 31-12-20XX)

Hvis betalingsdatoen falder på en lørdag, søn- eller helligdag udskydes datoen til den første hverdag.

Papirregning

Det koster kr. 35,00 pr. faktura at modtage opkrævninger fra Assens Forsyning på papir.

Årsafregning

Årsafregningen for forbrug af vand og spildevand bliver udarbejdet på baggrund af dit vandforbrug.

Hvis du ikke betaler

Hvis vi ikke har modtaget det forfaldne beløb senest på forfaldsdatoen (sidste rettidige indbetalingsdato) vil der blive beregnet renter jf. Rentelovens § 5, stk. 1.

Renten er Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 8%, jvf. rentelovens § 5, stk. 1.

Manglende betaling

Opstår der et problem med betalingen, bedes du henvende dig til kundeservice, som du kan kontakte på kundeservice@assensforsyning.dk eller tlf. 6344 9000.

Ved manglende betaling sender vi to rykkere - hver med et rykkergebyr på 100 kr.

Hvis du fortsat ikke betaler overgives restancen til inddrivelse uden yderligere varsel, og der vil løbe yderligere omkostninger på.

Eventuelle fremtidige restancer vil herefter også blive overdraget til inddrivelse uden yderligere varsel, såfremt du ikke betaler rettidigt.

Hvis en del af restancen vedrører Assens Vandværk iværksættes en afbrydelse af vandforsyningen, hvilket medfører yderligere omkostninger.

HUSK

Skriv altid kundenummer, fakturanummer eller adresse på din indbetaling, så vi kan registrere den det rette sted.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os