Undervisningsmateriale

I samarbejde mellem Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) og en række store forsyningsselskaber, er undervisningsmaterialet "Vandets vej" udviklet.

Hjemmesiden har til formål at give let adgang til den nyeste viden om vand, vandforsyning og miljø og kan frit bruges til undervisning.

Vi håber, at siden vil inspirere både lærere, pædagoger og elever.