Privat fællesvej / vendeplads

Bor du på en privat fællesvej, så skal du være opmærksom på følgende krav til vejen, for at det er muligt at hente affaldsbeholderen på ejendommen:
 

  • Der er plads til, at skraldebilen kan køre frem til ejendommen og vende.
  • Over vejen er der en frihøjde på mindst 4,20 meter.
  • Vejen er mindst 4,0 meter bred.
  • Belægningen på vejen er vedligeholdt.
  • Adgangsvejen er fri og farbar hele året.
  • For enden af kørevejen skal der være mulighed for at vende uhindret. Som udgangspunkt – og af sikkerhedsmæssige årsager – så bakker chaufføren ikke med skraldebilen. Bilen er stor, så derfor skal vendepladsen min. være 15 x 15 meter, så der kan foretages en uhindret vendemanøvre. Der må derfor ikke stå parkerede biler eller andet i vejen.
     

Hvis ikke privat fællesvej lever op til kravene, kan du risikere, at affaldsbeholderen ikke bliver tømt.

Krav til kørevej og vendeplads:

Den kørefaste del af vejen skal have en min. bredde på 3,5 meter.

For enden af kørevejen skal der være mulighed for at vende uhindret. Som udgangspunkt – og af sikkerhedsmæssige årsager – så bakker chaufføren ikke skraldebilen. Bilen er stor, så derfor skal vendepladsen min. være 15 x 15 meter, så der kan foretages en uhindret vendemanøvre. Der må derfor ikke stå parkerede biler eller andet i vejen.


 

Visuel demonstration af krav om vendeplads for skraldebiler