Vinter- og stormvejr

Hvad skal du være opmærksom på, når vinteren nærmer sig.


Vi tømmer som udgangspunkt normalt, selvom der ligger sne, men sne, frost og is kan gøre det vanskeligt for skraldemanden at udføre sit arbejde. Det er op til skraldebilens chauffør at vurdere, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at indsamle affald baseret på forholdene på vejene. Du kan opleve, at din beholder er tømt, men ikke sat på plads, dette skyldes arbejdsforhold for din skraldemand.
 

Vær opmærksom på, at der kan sidde poser fast i bunden af beholderen i frostvejr. Bilen banker spanden omkring 3-4 gange for at få det ud, men det kan ikke altid lade sig gøre, og banker de mere, så flækker spanden.
 

Vi giver dig her nogle gode råd til, hvad du kan gøre for at hjælpe skraldemanden, så han kan tømme din beholder.

HUSK, at skraldemandens arbejdsplads er hele vejen rundt om skraldebilen.

  • Adgangsvejen frem til din affaldsbeholder skal være HELT ryddet for sne/is.

  • Der skal være fri passage HELT ud til vejen, så skraldemanden kan komme frem og tilbage til skraldebilen med affaldsbeholderen, UDEN at han skal forcere bunker med sne.

  • Der må ikke være glat, hvor skraldemanden skal håndtere beholderen, dvs. på adgangsvejen og rundt om skraldebilen. Selvom der ikke ligger synligt sne, kan der godt være glat.

PS: Det er ikke kun din skraldespand der skal tømmes..... på "en god dag" håndterer skraldemanden ca. 600 beholdere!


Jeg har ryddet sne og saltet, men affaldsbeholderen er ikke tømt.

Der kan være forskellige årsager til, at skraldemanden ikke har tømt din affaldsbeholder.

  • Vejen er ufremkommelig på grund af sne/is. Vores skraldebiler vejer 26 tons, og de risikerer at skride ud eller ikke at kunne bremse, hvis der ligger sne/is på vejbanen.

  • Vejen er ufremkommelig på grund af sne/is, OG samtidig er der en stigning, som det er for farligt for skraldebilen at forcere.

  • Der ligger store snevolde langs vejen, som er umulige at forcere for skraldemanden – både med og uden affaldsbeholder.

  • Indfaldsvejene til din vej er ufremkommelig på grund af sne og is.

 

Hvad gør jeg, hvis affaldsbeholderen ikke er tømt?
 

Vi gør alt, hvad vi kan for at tømme din affaldsbeholder. Hvis din affaldsbeholder ikke bliver tømt, tømmer vi den på din næste ordinære tømmedag.

Hvis du har mere restaffald, end der kan være i din dagrenovationsbeholdere, kan du tage en affaldssæk (f.eks. en sort plastiksæk) og fylde dit ekstra restaffald i denne. Du skal ikke overfylde dine affaldsbeholdere. Vær også opmærksom på, at du ikke kan aflevere restaffald (dagrenovation) på genbrugsstationen.

På næste ordinære tømmedag tager skraldebilen den ekstra sæk med, (du skal bare huske, at give os besked om, at du sætter ekstrasække).

Du får derfor hentet det, du har betalt for, bare forskudt.
 

Hvis det er din genbrugsbeholder, der ikke er blevet tømt, kan du aflevere dit genbrugelige emballageaffald på alle vores genbrugspladser.

Læs mere og få gode råd om snerydning på www.skovssne.dk

 

Regler om snerydning og saltning
 

Pligten til at rydde sne, salte og holde veje og stier rene påhviler dels Assens Kommune og dels grundejere.

Kommunen rydder sne og salter veje, stier og p-pladser i prioriteret rækkefølge. Vejene er inddelt Vinterklasse 1, 2, 3 eller 4.

Læs mere om vintervedligeholdelse på Assens Kommunes hjemmeside

Hvis du har spørgsmål til tømning af beholderne er du velkommen til at kontakte Assens Forsyning på 63 44 90 00.

I TILFÆLDE AF SNE OG GLAT FØRE ANBEFALER VI, AT SKALDESPANDEN PLACERES VED STAMVEJ / FARBAR VEJ PÅ TØMNINGSDAGEN.

Stormvejr

Når det blæser rigtig meget, tømmes beholderne helt som normalt, men det anbefales, at man forsøger at placere beholderene lidt i læ, f.eks. bag en hæk eller hegn ud til vejen.
Skraldemanden går ikke ind til huset og henter beholderen.

"www.skovlsne.dk"

Assens Kommune

Vintervedligeholdelse